Avdelningen för språk, interaktion och professionell kommunikation (SIP)

I avdelningen ingår professionsspråk, engelska samt forskning och undervisning inom området interaktionsstudier. 

 

Forskning
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll