Institutionen för medicin och hälsa (IMH)

Vi har en lång tradition av att bedriva verksamhet över fakultets- och ämnesgränser. Inom IMH finns tillämpad klinisk forskning,
preklinisk, hälsovetenskaplig, samhällsinriktad och teknisk forskning. Detta innebär goda förutsättningar för translationella projekt och samverkan med sjukvård och näringsliv.

Våra lärare medverkar i de flesta av medicinska fakultetens grundutbildningar och flera program ligger helt eller delvis inom institutionen. Dessutom medverkar vi i forskarutbildningskurser, fristående kurser och uppdragsutbildning. Du kan läsa mer nedan om våra olika avdelningar och utbildningsprogram.

Medicine doctor working with modern computer interface as medical conceptFoto: HASLOO

Institutionsledning
Visa/dölj innehåll

Avdelningar vid IMH
Visa/dölj innehåll

Kommande disputationer
Visa/dölj innehåll

28 november 2019

Disputation i Medicinsk vetenskap: Huiqi Jiang

kl. 13.00 – 16.00 Berzeliussalen, Campus US, Linköping,

Huiqi Jiang, vid Institutionen för medicin och hälsa, försvarar sin avhandling med titeln "NT-proBNP as a marker of postoperative heart failure in adult cardiac surgery". Opponent Johan Nilsson, Lunds universitet.

Kontakt

29 november 2019

Disputation i Medicinsk vetenskap: Hanna Tigerstrand Grevnerts

kl. 09.00 – 12.00 Berzeliussalen, Ingång 65, plan 9, Campus US, Linköping

Hanna Tigerstrand Grevnerts, vid Institutionen för medicin och hälsa, försvarar sin avhandling med titeln "Treatment Decision after Anterior Cruciate Ligament Injury, and Evaluation of Measurement Properties of a Patient Reported Outcome Measure". Opponent: Eva Ageberg, professor, Lunds universitet.

Kontakt

Forskning vid IMH
Visa/dölj innehåll

Utbildning vid IMH
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Följ oss gärna på Twitter

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Medarbetare på IMH

Adress

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för medicin och hälsa, Sandbäcksgatan 7, pl 3
581 83 Linköping

registrator@imh.liu.se

Besöksadress

Institutionen för medicin och hälsa

Kansli och ledning
Sandbäcksgatan 7, pl 3
Campus US