Institutionen för medicin och hälsa (IMH)

Vi har en lång tradition av att bedriva verksamhet över fakultets- och ämnesgränser. Inom IMH finns tillämpad klinisk forskning,
preklinisk, hälsovetenskaplig, samhällsinriktad och teknisk forskning. Detta innebär goda förutsättningar för translationella projekt och samverkan med sjukvård och näringsliv.

Våra lärare medverkar i de flesta av medicinska fakultetens grundutbildningar och flera program ligger helt eller delvis inom institutionen. Dessutom medverkar vi i forskarutbildningskurser, fristående kurser och uppdragsutbildning. Du kan läsa mer nedan om våra olika avdelningar och utbildningsprogram.

Medicine doctor working with modern computer interface as medical conceptFoto: HASLOO

Institutionsledning

Avdelningar vid IMH

Forskning vid IMH

Utbildning vid IMH

Nyheter

Relaterat innehåll

Följ oss gärna på Twitter

Kontakt

Medarbetare på IMH

Adress

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för medicin och hälsa, Sandbäcksgatan 7, pl 3
581 83 Linköping

registrator@imh.liu.se

Besöksadress

Institutionen för medicin och hälsa

Kansli och ledning
Sandbäcksgatan 7, pl 3
Campus US