Institutionen för medicin och hälsa (IMH)

Vi har en lång tradition av att bedriva verksamhet över fakultets- och ämnesgränser. Inom IMH finns tillämpad klinisk forskning,
preklinisk, hälsovetenskaplig, samhällsinriktad och teknisk forskning. Detta innebär goda förutsättningar för translationella projekt och samverkan med sjukvård och näringsliv.

Våra lärare medverkar i de flesta av medicinska fakultetens grundutbildningar och flera program ligger helt eller delvis inom institutionen. Dessutom medverkar vi i forskarutbildningskurser, fristående kurser och uppdragsutbildning. Du kan läsa mer nedan om våra olika avdelningar och utbildningsprogram.

Medicine doctor working with modern computer interface as medical conceptFoto: HASLOO

Ledning

Avdelningar

Medarbetare

Forskning vid IMH

Våra grundutbildningsprogram

Nyheter

Nyheter från Medicinska fakulteten

Följ oss gärna på Twitter

Kalendarium