Institutionen för medicin och hälsa (IMH)

Vi har en lång tradition av att bedriva verksamhet över fakultets- och ämnesgränser. Inom IMH finns tillämpad klinisk forskning,
preklinisk, hälsovetenskaplig, samhällsinriktad och teknisk forskning. Detta innebär goda förutsättningar för translationella projekt och samverkan med sjukvård och näringsliv.

Våra lärare medverkar i de flesta av medicinska fakultetens grundutbildningar och flera program ligger helt eller delvis inom institutionen. Dessutom medverkar vi i forskarutbildningskurser, fristående kurser och uppdragsutbildning. Du kan läsa mer nedan om våra olika avdelningar och utbildningsprogram.

Medicine doctor working with modern computer interface as medical conceptFoto: HASLOO

Institutionsledning
Visa/dölj innehåll

Avdelningar vid IMH
Visa/dölj innehåll

Kommande disputationer
Visa/dölj innehåll

18 oktober 2019

Disputation inom medicinsk vetenskap: Anna Segernäs Kvitting

kl. 09.00 – 12.00 Berzeliussalen, ingång 65, Campus US

Anna Segernäs Kvitting vid Institutionen för medicin och hälsa, försvarar sin avhandling med titeln "Dementia diagnostics in primary care with a focus on cognitive testing". Opponent är Hans Basun, adjungerad professor, Uppsala universitet.

Kontakt

25 oktober 2019

Disputation i medicinsk vetenskap: Patrik Nasr

kl. 13.00 – 16.00 Berzeliussalen, Ingång 65, Campus US

Patrik Nasr vid Institutionen för medicin och hälsa, försvarar sin avhandling med titeln  "Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Aspects on Diagnosis and Long-term Prognosis". Opponent: Einar Stefán Björnsson, professor, University of Iceland, Reykjavik.

Kontakt

7 november 2019

Disputation inom medicinsk vetenskap: Bharti Kataria

kl. 13.00 – 16.00 Berzeliussalen, Hus 463, Ingång 65, Plan 9, Campus US

Bharti Kataria vid Institutionen för medicin och hälsa försvarar sin avhandling med titeln "Visual grading evaluation of reconstruction methods and dose optimisation in abdominal Computed Tomography". Opponent är Håkan Geijer, professor, Örebro universitet.

Kontakt

Bharti Kataria

Disputation inom medicinsk vetenskap: Bharti Kataria

kl. 13.00 – 16.00 Berzeliussalen, ingång 65, Campus US

Bharti Kataria vid Institutionen för medicin och hälsa försvarar sin avhandling med titeln "Visual grading evaluation of reconstruction methods and dose optimization in abdominal Computed Tomography". Opponent: Håkan Geijer, adjungerad professor, Örebro universitet

Kontakt

Forskning vid IMH
Visa/dölj innehåll

Utbildning vid IMH
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Följ oss gärna på Twitter

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Medarbetare på IMH

Adress

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för medicin och hälsa, Sandbäcksgatan 7, pl 3
581 83 Linköping

registrator@imh.liu.se

Besöksadress

Institutionen för medicin och hälsa

Kansli och ledning
Sandbäcksgatan 7, pl 3
Campus US