Institutionen för medicin och hälsa (IMH)

Vi har en lång tradition av att bedriva verksamhet över fakultets- och ämnesgränser. Inom IMH finns tillämpad klinisk forskning,
preklinisk, hälsovetenskaplig, samhällsinriktad och teknisk forskning. Detta innebär goda förutsättningar för translationella projekt och samverkan med sjukvård och näringsliv.

Våra lärare medverkar i de flesta av medicinska fakultetens grundutbildningar och flera program ligger helt eller delvis inom institutionen. Dessutom medverkar vi i forskarutbildningskurser, fristående kurser och uppdragsutbildning. Du kan läsa mer nedan om våra olika avdelningar och utbildningsprogram.

Medicine doctor working with modern computer interface as medical conceptFoto: HASLOO

Institutionsledning
Visa/dölj innehåll

Avdelningar vid IMH
Visa/dölj innehåll

Forskning vid IMH
Visa/dölj innehåll

Utbildning vid IMH
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Följ oss gärna på Twitter

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Medarbetare på IMH

Adress

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för medicin och hälsa, Sandbäcksgatan 7, pl 3
581 83 Linköping

registrator@imh.liu.se

Besöksadress

Institutionen för medicin och hälsa

Kansli och ledning
Sandbäcksgatan 7, pl 3
Campus US