Avdelningen för Fysioterapi (FYSIO)

Vi är ca 45 medarbetare som tillsammans vidareutvecklar undervisning och forskning inom fysioterapi/sjukgymnastik. Vid avdelningen finns ett rörelsevetenskapligt laboratorium med avancerad utrustning för rörelseanalys. Kopplingen mellan klinisk och akademisk verksamhet är stark.

Ledning och administration
Visa/dölj innehåll

Adress
Visa/dölj innehåll

Postadress

Linköpings universitet 581 83 Linköping

Besöksadress

Avdelningen för fysioterapi Campus US

Forskning
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Gruppfoto Avd fysioterapi 2018Personaldag Avd fysioterapi 2018 Foto: Emma Busk Winquist

Organisation
Visa/dölj innehåll

För anställda
Visa/dölj innehåll