Avdelningen för Fysioterapi (FYSIO)

Vi är ca 45 medarbetare som tillsammans vidareutvecklar undervisning och forskning inom fysioterapi/sjukgymnastik. Vid avdelningen finns ett rörelsevetenskapligt laboratorium med avancerad utrustning för rörelseanalys. Kopplingen mellan klinisk och akademisk verksamhet är stark.

Ledning och administration

Adress

Postadress

Linköpings universitet 581 83 Linköping

Besöksadress

Avdelningen för fysioterapi Campus US

Forskning

Medarbetare

Organisation

För anställda