Avdelningen för Fysioterapi (FYSIO)

Den här avdelningen upphörde 1 januari 2020. Verksamheten återfinns numera inom Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård.