Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys (HSA)

Vid Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys bedrivs forskning inom huvudsakligen tre områden; Hälsoekonomiska utvärderingar, Hälso- och sjukvårdens beslutsfattande och Prioriteringar i vård och omsorg.

Idag utmanas hälso- och sjukvårdssystemet på flera sätt. Det pågår en kraftig utveckling av metoder som skapar nya möjligheter att förebygga och behandla sjukdomar. Det finns många önskningar och propåer om nya behandlingar från industri, professioner, patienter och medborgare samtidigt som resurserna är begränsade, liksom förmågan i sjukvårdsorganisationen att ta till sig allt nytt. 

Detta kräver systematiska utvärderingar av metoder och teknologier, prioriteringsprocesser som ger vägledning i hur man når både rättvis och effektiv fördelning av begränsade resurser samt kunskap om hur beslutsfattande går till. Forskningen vid Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys (HSA) handlar om detta. Hur fungerar nya metoder? Vad är nyttan för patienterna? Är kostnaden rimlig i förhållande till hälsovinsten? Vilka andra aspekter ska vägas in i sådana prioriteringsbeslut? Vem och hur ska svåra avvägningar mellan olika intressen gå till? När beslut är fattade hur ska besluten realiseras?

Avdelningen består av två centrumbildningar, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) och Prioriteringscentrum. Inom CMT bedrivs forskning och utbildning om hälsoekonomiska utvärderingar och hälso- och sjukvårdens beslutsfattande, medan Prioriteringscentrums verksamhet är inriktad mot öppna prioriteringar inom vård och omsorg.

Medarbetarfoto på avdelningen HSA Foto Emma Busk Winquist

Ledning och administration

Nyheter

Forskningscentrum

Medarbetare

Forskare som också jobbar här

Kontakt

Postadress

Linköpings universitet Institutionen för medicin och hälsa 581 83 Linköping

Besöksadress

Hus 511, ingång 76 eller 78, plan 13 Campus US Lasarettsbacken, Linköping

Organisation