Institutionsstyrelsen vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH)

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IMH. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Mandatperiod: 2018 - 2020

Ordförande
Preben Bendtsen, prefekt
Suppleanter
Karin Persson, proprefekt 
  Tino Ebbers, proprefekt
Ledamöter
Suppleanter
Lärare med vetenskaplig kompetens
 
Siw Alehagen Petter Dyverfeldt 
Thomas Davidsson Christian Ståhl 
Ann Catrine Eldh Martin Hägglund 
Tomas Faresjö  
Anna Spångeus  
Lasse Jensen   
   
Övriga anställda  
Marlene Dufvenberg Elisabeth Wilhelm 
Anna Schenell  
   
Studeranderepresentanter
 
Magnus Ziegler (DOMFIL)  Vakant 
Nils Lund (Consensus)  Thea Sandqvist 
   
Extern ledamot
 
Ebba Berglund (Region Östergötland)  Susanne Kvarnström
   
Adjungerade
 
Thomas Wise, sekreterare  
Gunilla Bergstrand, administrativ chef
 
Britt Nordberg, controller
 
Anneli Peolsson, forskarutbildningsstudierektor (FUS)
 

Mötestider vt 2018

  • Måndag 5 februari kl. 13.15 - 15.00
  • Måndag 12 mars kl. 13.15 - 15.00
  • Måndag 16 april kl. 13.15 - 15.00
  • Måndag 14 maj kl. 13.15 - 15.00
  • Måndag 4 juni kl. 13.15 - 15.00

 
För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@imh.liu.se

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll