Avdelningen för kardiovaskulär medicin (KVM)

Forskningen inom avdelningen är uppdelad i basal, metodologisk och klinisk forskning. Vi forskar och undervisar i ämnen såsom; klinisk fysiologi, kardiovaskulär fysiologi, internmedicin, lungmedicin, kardiologi, thoraxanestesi och intensivvård samt thoraxkirurgi.

Ledning och administration
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

För anställda
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll