Avdelningen för kardiovaskulär medicin (KVM)

Forskningen inom avdelningen är uppdelad i basal, metodologisk och klinisk forskning. Vi forskar och undervisar i ämnen såsom; klinisk fysiologi, kardiovaskulär fysiologi, internmedicin, lungmedicin, kardiologi, thoraxanestesi och intensivvård samt thoraxkirurgi.

Ledning och administration
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Kommande disputationer
Visa/dölj innehåll

25 oktober 2019

Disputation i medicinsk vetenskap: Patrik Nasr

kl. 13.00 – 16.00 Berzeliussalen, Ingång 65, Campus US

Patrik Nasr vid Institutionen för medicin och hälsa, försvarar sin avhandling med titeln  "Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Aspects on Diagnosis and Long-term Prognosis". Opponent: Einar Stefán Björnsson, professor, University of Iceland, Reykjavik.

Kontakt

Forskning
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

För anställda
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll