Avdelningen för omvårdnad (OMV)

Vår undervisning och forskning spänner över ett brett fält inom omvårdnadsvetenskap. Våra lärare undervisar på Sjuksköterskeprogrammet och de olika specialistsjuksköterskeprogrammen, samt inom forskarutbildning vid medicinska fakulteten. 

Ledning och administration

Adress

Postadress

Linköpings universitet IMH Avd för omvårdnad 581 83 Linköping

Besöksadress

Avd Omvårdnad Ingång 75 hus 511-001, pl 13 – 14 Campus US

Medarbetare

Forskning

Forskningsområde

Våra utbildningsprogram

Avdelningen

Gemensam konferens

Hela avdelningen och sjuksköterskeprogrammets lärare samlat vid konferens på Kolmården augusti 2017

Medarbetare på Avdelningen för omvårdnad
IMH-OMV-170823

Organisation

För anställda