Avdelningen för radiologiska vetenskaper (RAD)

Avdelningens forskning omfattar medicinska tillämpningar av joniserande och icke-joniserande strålning och dess påverkan på människa och miljö. Forskningen präglas av omfattande interdisciplinärt samarbete och kan delas in i Diagnostik, som omfattar forskning inom anatomisk och funktionell avbildning, Behandling, strålbehandling och radiologiska interventioner, och Miljö, strålskydd och radioekologi.

Avdelningen har stort engagemang i teoretisk och klinisk utbildning av studenter vid alla fakulteter på grundläggande, avancerad och forskarnivå.

Information till olika yrkesgrupper och allmänheten om joniserande strålning och modern visualiseringsteknik är en viktig uppgift.

Ledning och administration

Adress

Postadress

Linköpings universitet
IMH Avd Radiologiska vetenskaper
581 85 Linköping

Besöksadress

Avdelningen för radiologiska vetenskaper
O-huset, plan 08
Campus US

Forskning

Medarbetare

Organisation

Forskningscentrum