Avdelningen för samhällsmedicin (SAM)

Vi forskar och undervisar inom medicinsk pedagogik, socialmedicin och folkhälsovetenskap, allmänmedicin samt smärt- och rehabiliteringsmedicin.

Forskningen inom avdelningen har en stor spännvidd från forskning kring hälsans bestämningsfaktorer och ojämlikheter i hälsa. Innovativa interventioner för att förbättra levnadsvanor utvecklas och testas och studier kring rehabilitering och återgång i arbete pågår. Dessutom bedrivs forskning kring smärta med inriktning på epidemiologi, basala mekanismer och behandling av kronisk smärta. Flera forskningsprojekt handlar om att öka kunskapen om hur man kan förebygga kardiovaskulär sjukdom, diabetes och hudcancer. 

En stor del av våra medarbetare medverkar i undervisningen på läkarprogrammet. Vi leder och administrerar Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap. 

Ledning och administration
Visa/dölj innehåll

Aktuell forskning
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

För anställda
Visa/dölj innehåll