Verksamhetsstöd (VS)

Avdelningen för verksamhetsstöd på IMH tillhandahåller professionellt administrativt stöd till institutionens lärare och forskare. 

Ledning och administration

Adress

IMH Kansli

Sandbäcksgatan 7, pl 3  581 83 Linköping

Kansli

Avdelningsadministration

Utbildningsadministration

Organisation

För anställda