Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

I nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker arbetar vi för att fylla behov inom hälso- och sjukvård. Sedan 1972 har vi varit ett nationellt centrum för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicinsk teknik. 

Vi vill vara en katalysator för hållbarhet i framtidens medicintekniska system och innovationer – en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår verksamhet och utbildning kretsar kring biomedicinsk optik, ultraljud och bioakustik, modellering och simulering av fysiologiska förlopp, neuroteknik, kunskapsbaserade beslutsstödssystem samt signal- och bildbehandlingsmetoder.

Vi utbildar både doktorander, civilingenjörer och högskoleingenjörer. En del av våra kurser kan du också läsa som fristående kurser, och några av dem även på distans. 

Institutionsledning

Forskning vid IMT

Aktuella händelser på IMT

Disputation inom medicinteknisk vetenskap: Jens Sjölund

Jens Sjölund, vid Institutionen för medicinsk teknik, försvarar sin avhandling "Algorithms for magnetic resonance imaging in radiotherapy". Opponent är Docent Aasa Feragen, Institutionen för datavetenskap, Köpenhamns universitet, Danmark. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Börjar 23 mars 2018 kl. 09.15
Slutar 23 mars 2018 kl. 12.00
Plats Eken, hus 421, ingång 65, plan 9, Campus US
Kontakt Göran Salerud
013-28 67 55

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid Institutionen för medicinsk teknik karakteriseras av sin tvärvetenskapliga profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik. Målet med forskarutbildningen är att ge vidgade och fördjupade kunskaper inom ämnet medicinsk teknik och specifika kunskaper inom avhandlingsområdet, samt att ge forskningserfarenheter och färdighet i forskningsmetodik.

Grundutbildning

Artiklar om medicinsk teknik

Samverkan

Avdelningar

Adresser

Besöksadresser IMT

Institutionen för medicinsk teknik

Hus 462 ingång 71 eller 65, plan 11-13 
Hus 006 ingång 53, plan 11
Campus US

Postadress IMT

Linköpings universitet

Institutionen för medicinsk teknik
Campus US
581 83 Linköping