Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

I nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker arbetar vi för att fylla behov inom hälso- och sjukvård. Sedan 1972 har vi varit ett nationellt centrum för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicinsk teknik. 

Vi vill vara en katalysator för hållbarhet i framtidens medicintekniska system och innovationer – en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår verksamhet och utbildning kretsar kring biomedicinsk optik, ultraljud och bioakustik, modellering och simulering av fysiologiska förlopp, neuroteknik, kunskapsbaserade beslutsstödssystem samt signal- och bildbehandlingsmetoder.

Vi utbildar både doktorander, civilingenjörer och högskoleingenjörer. En del av våra kurser kan du också läsa som fristående kurser, och några av dem även på distans. 

Institutionsledning

Forskning vid IMT

Pågående forskningsprojekt

En biooptisk metod för bedömning av mikrocirkulationen för att förutsäga kardiovaskulär sjukdom

Tomas Strömberg

Förbättrat beslutsstöd för kirurgi av rotatorkuff-muskulatur med hjälp av kvantitativ MRT

Magnus Borga

Klinisk verifiering av RespiHeart på en Akutklinik

Lars-Göran Lindberg

Optiskt teknik för navigation vid neurokirurgi

Karin Wårdell

Multimodal visualisering av mikrocirkulationen

Marcus Larsson

 

 


Aktuella händelser på IMT

Disputation inom medicinteknisk vetenskap: Thobias Romu

Thobias Romu, vid Institutionen för medicinsk teknik, försvarar sin avhandling "Fat-Referenced MRI – Quantitative MRI for Tissue Characterization and Volume Measurement". Opponent är Dr. Samir Sharma, Canon Medical Research USA, Inc., Mayfield Village, OH. USA. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Börjar 21 mars 2018 kl. 09.15
Slutar 21 mars 2018 kl. 12.00
Plats Granitsalen, hus 448, Norra Entrén, plan 8, Campus US
Kontakt Magnus Borga
013-28 67 77

Disputation inom medicinteknisk vetenskap: Jens Sjölund

Jens Sjölund, vid Institutionen för medicinsk teknik, försvarar sin avhandling "Algorithms for magnetic resonance imaging in radiotherapy". Opponent är Docent Aasa Feragen, Institutionen för datavetenskap, Köpenhamns universitet, Danmark. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Börjar 23 mars 2018 kl. 09.15
Slutar 23 mars 2018 kl. 12.00
Plats Eken, hus 421, ingång 65, plan 9, Campus US
Kontakt Göran Salerud
013-28 67 55

Hitta till oss

IMT kartaInstitutionen för medicinsk teknik ligger på Campus US vid Universitetssjukhuset i Linköping (US). För besökande med bil hänvisas till besöksparkeringen på US. I mån av plats finns också parkeringar vid ingång 71, dessa måste förhandsbokas via anställd vid IMT.

Från ingång 65: Gå förbi kafeterian och en trappa ned. Följ korridoren och tag hissen till vänster efter glasdörrarna.

Öppettider:
07:00-21:00 Måndag - Torsdag
07:00-17:00 Fredag
11:00-15:00 Söndag

Från ingång 71: Följ korridoren till vänster innanför entrén. Ta hissen vid slutet av korridoren.

Öppettider:
07:00-17:00 Måndag - Fredag

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid Institutionen för medicinsk teknik karakteriseras av sin tvärvetenskapliga profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik. Målet med forskarutbildningen är att ge vidgade och fördjupade kunskaper inom ämnet medicinsk teknik och specifika kunskaper inom avhandlingsområdet, samt att ge forskningserfarenheter och färdighet i forskningsmetodik.

Grundutbildning

Artiklar om medicinsk teknik

Samverkan

Avdelningar