Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)

ISAK är en institution för bred kultur- och samhällsvetenskaplig forskning och utbildning. 

Här förenas historiker, kommunforskare och kultur- och medieforskare och det är ofta kulturens roll i samhällsutvecklingen som står i fokus. Vi bedriver forskning och undervisning på både Campus Valla och Campus Norrköping.

Institutionsledning

Kalender ISAK

Fake news, fakta och forskning

Vi lever i en tid av snabb teknisk utveckling. Nya kommunikationsformer ser ständigt dagens ljus. Nätets snabbhet ger oanade möjligheter men skapar också stora risker. Källorna för vår kunskap om omvärlden behöver diskuteras och kritiska redskap vässas. Hur vet vi att informationen vi tar del av är vad den utger sig för att vara? Välkommen till en dag om källor, källkritik, kunskapssyn, fakta och faktoider. Arrangemanget är gratis. Ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsat.

Börjar 13 mars 2018 kl. 09.30
Slutar 13 mars 2018 kl. 15.00
Plats Önnesjösalen (K3), Kåkenhus, Campus Norrköping
Kontakt Per-Anders Forstorp
011-36 30 92

Föreläsningsserie Strimman: Olika sorters historia

"Ungdomar möter historia" med Madeleine Larsson, doktorand i historiedidaktik, gymnasielärare. Hur gör man historia intressant för ungdomar? "I slott och koja. Hur skapas Östergötlands kulturarv?" med David Ludvigsson, biträdande professor i historia. Vad händer under guidade visningar i historiska miljöer? Vilka ämnen behandlas, vilka byggnader och föremål tittar man extra på? Vilka kulturarv "skapas"? Fri entré, ingen föranmälan.

Börjar 13 mars 2018 kl. 18.00
Slutar 13 mars 2018 kl. 19.15
Plats Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköping
Kontakt Jenny Ahlgren
013-28 57 38

Civilsamhället visar vägen genom föreningslivet

Frivilligsektorn och andra aktörer som jobbar med social integration har inte haft stort utrymme inom etableringsuppdraget. Men genom att samverka i etableringsarbetet, kan en ökad social integration i nästa led leda till arbetsmarknadsintegration. Centrum för kommunstrategiska studier bjuder in kommunala politiker och tjänstemän samt forskare till seminarium i Åtvidaberg. Föreläsare: Roberto Scaramuzzino, doktor i socialt arbete vid Lunds universitet.

Börjar 22 mars 2018 kl. 13.30
Slutar 22 mars 2018 kl. 16.00
Plats Fullmäktigesalen i kommunhuset, Adelswärdsgatan 7, Åtvidaberg.
Kontakt Erik Eriksson
011-36 30 85

Våra avdelningar

Centrumbildningar och forskargrupper

Nyheter

Medarbetare

Kontakt och diarium

Adresser

Besöks- och leveransadresser

Linköping

Linköpings universitet
Campus Valla
Hus B, ingång 25

Norrköping

Kopparhammaren 7, Kungsgatan 56
Ingång C och D 

Postadresser

Linköping

Linköpings universitet
ISAK, hus B
581 83 Linköping

Norrköping

Linköpings universitet
ISAK
Kungsgatan 56
601 74 Norrköping

Om ISAK:s framväxt i två städer

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) inrättades den 1 januari 2004 och blev då den första institutionen vid Linköpings universitet med placering både i Linköping och Norrköping. 

De enheter som ingick i ISAK vid bildandet 2004 var Tema Q (Tema kultur och samhälle), Historia, Centrum för lokalhistoria, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden). Tema Q och ACSIS hade innan det institutionstillhörighet vid ITUF och resterande enheter vid Temainstitutionen. Den 1 januari 2006 utökades ISAK med KSM (Kultur, samhälle och mediegestaltning) till följd av den institutionsutredning som pågick under 2005 i Norrköping. Tidigare tillhörde man ITUF som upphörde vid årsskiftet 2005–2006.

Flera teman flyttade in

Den fortsatta institutionsutredningen i Linköping innebar att delar av tema K (tema Kommunikation) och MKV (Media- och kommunikationsvetenskap) flyttades över till ISAK från den 1 januari 2007. Några månader senare, den 1 mars 2007, följde delar av tema M (tema Mat) efter. Fristående kurser i turism har funnits sedan hösten 2005. Hösten 2007 startade ett turismprogram samtidigt som kurser i turism fortsatte att ges. 

Här finns vi i dag

Både i Linköping och Norrköping har delar av ISAK:s verksamhet under åren bytt lokaler. På Campus Valla i Linköping lämnade ISAK lokalerna i D-huset sommaren 2006 för att ta plats i nyrenoverade delar av B-huset där de finns i dag.
I Norrköping fanns ISAK tidigare i Strykbrädan men flyttade 2008 in i Spetsen för att förtäta sig tillsammans med KSM som redan fanns där. ISAK på Campus Norrköping har flyttat ytterligare en gång och finns sedan hösten 2012 i Kopparhammaren 7 på södra sidan om Strömmen, granne med Visualiseringscenter C och Cnema. KSM har även lokaler i Kåkenhus på plan 6 sedan hösten 2010 med ateljé, verkstad och utställningslokaler samt i Spetsen där ljudstudion ligger.