Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)

INFORMATION:
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) avslutades 2019-12-31. Verksamheten finns nu inom den nya institutionen IKOS som bildades 2020-01-01.

Ny institution
Visa/dölj innehåll

Om ISAK:s framväxt i två städer
Visa/dölj innehåll

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) inrättades den 1 januari 2004 och blev då den första institutionen vid Linköpings universitet med placering både i Linköping och Norrköping. 

De enheter som ingick i ISAK vid bildandet 2004 var Tema Q (Tema kultur och samhälle), Historia, Centrum för lokalhistoria, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden). Tema Q och ACSIS hade innan det institutionstillhörighet vid ITUF och resterande enheter vid Temainstitutionen. Den 1 januari 2006 utökades ISAK med KSM (Kultur, samhälle och mediegestaltning) till följd av den institutionsutredning som pågick under 2005 i Norrköping. Tidigare tillhörde man ITUF som upphörde vid årsskiftet 2005–2006.

Flera teman flyttade in

Den fortsatta institutionsutredningen i Linköping innebar att delar av tema K (tema Kommunikation) och MKV (Media- och kommunikationsvetenskap) flyttades över till ISAK från den 1 januari 2007. Några månader senare, den 1 mars 2007, följde delar av tema M (tema Mat) efter. Fristående kurser i turism har funnits sedan hösten 2005. Hösten 2007 startade ett turismprogram samtidigt som kurser i turism fortsatte att ges. 

Här finns vi i dag

Både i Linköping och Norrköping har delar av ISAK:s verksamhet under åren bytt lokaler. På Campus Valla i Linköping lämnade ISAK lokalerna i D-huset sommaren 2006 för att ta plats i nyrenoverade delar av B-huset där de finns i dag.
I Norrköping fanns ISAK tidigare i Strykbrädan men flyttade 2008 in i Spetsen för att förtäta sig tillsammans med KSM som redan fanns där. ISAK på Campus Norrköping har flyttat ytterligare en gång och finns sedan hösten 2012 i Kopparhammaren 7 på södra sidan om Strömmen, granne med Visualiseringscenter C och Cnema. KSM har även lokaler i Kåkenhus på plan 6 sedan hösten 2010 med ateljé, verkstad och utställningslokaler samt i Spetsen där ljudstudion ligger.

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kalender ISAK
Visa/dölj innehåll

CKS kommundag - utmaningar för stad och land

Utmaningar, kontraster, beroenden och spänningar mellan stad och landsbygd. Det är vad CKS kommundag på Campus Norrköping kommer att handla om. Välkommen att ta del av forskning, nätverkande och givande samtal. Kommundagen vänder sig till förtroendevalda, medarbetare, chefer och personer i ledningsfunktioner.

Börjar 27 februari 2020 kl. 09.00
Slutar 27 februari 2020 kl. 16.00
Plats Campus Norrköping, Kåkenhus, sal K3 Önnesjösalen
Kontakt Martin Klinthäll
013-28 15 63

Forskningsområden
Visa/dölj innehåll

Aktuell forskning

Centrumbildningar och forskargrupper

Mötesplatser och seminarier

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning

Grundutbildning

Avdelningar inom ISAK
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll