Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)

INFORMATION:
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) avslutades 2019-12-31. Verksamheten finns nu inom den nya institutionen IKOS som bildades 2020-01-01.

Ny institution
Visa/dölj innehåll