Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)

ISAK är en institution för bred kultur- och samhällsvetenskaplig forskning och utbildning. 

Här förenas historiker, kommunforskare och kultur- och medieforskare och det är ofta kulturens roll i samhällsutvecklingen som står i fokus. Vi bedriver forskning och undervisning på både Campus Valla och Campus Norrköping.

Om ISAK:s framväxt i två städer
Visa/dölj innehåll

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) inrättades den 1 januari 2004 och blev då den första institutionen vid Linköpings universitet med placering både i Linköping och Norrköping. 

De enheter som ingick i ISAK vid bildandet 2004 var Tema Q (Tema kultur och samhälle), Historia, Centrum för lokalhistoria, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden). Tema Q och ACSIS hade innan det institutionstillhörighet vid ITUF och resterande enheter vid Temainstitutionen. Den 1 januari 2006 utökades ISAK med KSM (Kultur, samhälle och mediegestaltning) till följd av den institutionsutredning som pågick under 2005 i Norrköping. Tidigare tillhörde man ITUF som upphörde vid årsskiftet 2005–2006.

Flera teman flyttade in

Den fortsatta institutionsutredningen i Linköping innebar att delar av tema K (tema Kommunikation) och MKV (Media- och kommunikationsvetenskap) flyttades över till ISAK från den 1 januari 2007. Några månader senare, den 1 mars 2007, följde delar av tema M (tema Mat) efter. Fristående kurser i turism har funnits sedan hösten 2005. Hösten 2007 startade ett turismprogram samtidigt som kurser i turism fortsatte att ges. 

Här finns vi i dag

Både i Linköping och Norrköping har delar av ISAK:s verksamhet under åren bytt lokaler. På Campus Valla i Linköping lämnade ISAK lokalerna i D-huset sommaren 2006 för att ta plats i nyrenoverade delar av B-huset där de finns i dag.
I Norrköping fanns ISAK tidigare i Strykbrädan men flyttade 2008 in i Spetsen för att förtäta sig tillsammans med KSM som redan fanns där. ISAK på Campus Norrköping har flyttat ytterligare en gång och finns sedan hösten 2012 i Kopparhammaren 7 på södra sidan om Strömmen, granne med Visualiseringscenter C och Cnema. KSM har även lokaler i Kåkenhus på plan 6 sedan hösten 2010 med ateljé, verkstad och utställningslokaler samt i Spetsen där ljudstudion ligger.

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kalender ISAK
Visa/dölj innehåll

Omställning, anpassning och klimatarbetets akilleshälar

Vad innebär klimatomställning och vilka krav ställs på integrering av klimathänsyn i det lokala samhällsbyggandet? Sofie Storbjörk, universitetslektor vid LiU, problematiserar vilket avtryck klimatfrågan gör i praktisk policy, planering och beslutsfattande på olika samhällsnivåer. Vad försvårar, hindrar och utmanar genomförandet? Hur kan förändring möjliggöras? Vi bjuder in forskare, lokala politiker och tjänstepersoner för att lära och diskutera..

Börjar 11 april 2019 kl. 13.30
Slutar 11 april 2019 kl. 16.00
Plats Stora Studion i Funkishuset, Garvaregatan 3, Valdemarsvik.
Kontakt Erik Eriksson
011-36 30 85

Bortom BNP-tillväxt – framtidsbilder för hållbar samhällsbyggnad

Hur skulle ett samhälle som inte bygger på tillväxt kunna se ut? Om målet istället är att uppnå miljö- och klimatmål och att skapa förutsättningar för människors välbefinnande, vilka möjligheter öppnas då? Frågorna har undersökts av Åsa Svenfelt, docent vid avd för strategiska hållbarhetsstudier vid KTH, i forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt” som utmanar normen med ekonomisk tillväxt och konsumtion. Vi bjuder in forskare, lokala politiker och tjänstepersoner för att lära och diskutera.

Börjar 09 maj 2019 kl. 13.30
Slutar 09 maj 2019 kl. 16.00
Plats Domaren, utbildningsförvaltningen i Linköping, Apotekaregatan 13C.
Kontakt Erik Eriksson
011-36 30 85

Forskningsområden
Visa/dölj innehåll

Aktuell forskning

Centrumbildningar och forskargrupper

Mötesplatser och seminarier

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning

Grundutbildning

Våra avdelningar
Visa/dölj innehåll

Institutionsledning
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Kontakt och diarium
Visa/dölj innehåll

Adresser
Visa/dölj innehåll

Besöksadress

Campus Valla

Hus B, ingång 25, plan 3

Besöksadress

Campus Norrköping

Kopparhammaren 7 (Kungsgatan 56), Hus C, plan 3

Postadress

Linköpings universitet

ISAK
581 83 Linköping

Postadress

Linköpings universitet

ISAK
Kungsgatan 56
601 74 Norrköping

Filosofiska fakulteten
Visa/dölj innehåll