Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)

ISAK är en institution för bred kultur- och samhällsvetenskaplig forskning och utbildning. 

Här förenas historiker, kommunforskare och kultur- och medieforskare och det är ofta kulturens roll i samhällsutvecklingen som står i fokus. Vi bedriver forskning och undervisning på både Campus Valla och Campus Norrköping.

Institutionsledning

Kalender ISAK

Civilsamhället visar vägen genom föreningslivet

Frivilligsektorn och andra aktörer som jobbar med social integration har inte haft stort utrymme inom etableringsuppdraget. Men genom att samverka i etableringsarbetet, kan en ökad social integration i nästa led leda till arbetsmarknadsintegration. Centrum för kommunstrategiska studier bjuder in kommunala politiker och tjänstemän samt forskare till seminarium i Åtvidaberg. Föreläsare: Roberto Scaramuzzino, doktor i socialt arbete vid Lunds universitet.

Börjar 22 mars 2018 kl. 13.30
Slutar 22 mars 2018 kl. 16.00
Plats Fullmäktigesalen i kommunhuset, Adelswärdsgatan 7, Åtvidaberg.
Kontakt Erik Eriksson
011-36 30 85

Nyanländas röster: upplevelsen av att etablera sig i Sverige

Hur upplever de nyanlända själva sin situation och sina behov? Arbetsförmedlingens huvudkontor har genomfört en djupgående intervjustudie med nyanlända inom etableringsuppdraget. Centrum för kommunstrategiska studier bjuder in kommunala politiker och tjänstemän samt forskare till seminarium i Norrköping. Jennie K Larsson, doktor i etnicitet och Charbel Makhlouf, journalist och utredare på Arbetsförmedlingens huvudkontor. 

Börjar 12 april 2018 kl. 13.30
Slutar 12 april 2018 kl. 16.00
Plats S:t Olofssalen, Rådhuset, Drottninggatan 7-9, Norrköping.
Kontakt Erik Eriksson
011-36 30 85

Boendesegregation – ett hinder för demokratisk delaktighet

Den boendesegregation som finns i många svenska städer har stora negativa konsekvenser för det demokratiska deltagandet och det mellanmänskliga förtroendet i samhället. Hur kan kommunen arbeta för att motverka en negativ trend och skapa ökad integration? Centrum för kommunstrategiska studier bjuder in kommunala politiker och tjänstemän samt forskare till seminarium i Ödeshög. Föreläsare: Per Strömblad, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitet.

Börjar 17 maj 2018 kl. 13.30
Slutar 17 maj 2018 kl. 16.00
Plats Carl August-rummet i kommunhuset, Stora torget 3, Ödeshög.
Kontakt Erik Eriksson
011-36 30 85

Forskning

Centrumbildningar och forskargrupper

Utbildning

Forskarutbildning

Grundutbildning

Våra avdelningar

Nyheter

Medarbetare

Kontakt och diarium

Adresser

Besöks- och leveransadresser

Linköping

Linköpings universitet
Campus Valla
Hus B, ingång 25

Norrköping

Kopparhammaren 7, Kungsgatan 56
Ingång C och D 

Postadresser

Linköping

Linköpings universitet
ISAK, hus B
581 83 Linköping

Norrköping

Linköpings universitet
ISAK
Kungsgatan 56
601 74 Norrköping

Om ISAK:s framväxt i två städer

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) inrättades den 1 januari 2004 och blev då den första institutionen vid Linköpings universitet med placering både i Linköping och Norrköping. 

De enheter som ingick i ISAK vid bildandet 2004 var Tema Q (Tema kultur och samhälle), Historia, Centrum för lokalhistoria, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden). Tema Q och ACSIS hade innan det institutionstillhörighet vid ITUF och resterande enheter vid Temainstitutionen. Den 1 januari 2006 utökades ISAK med KSM (Kultur, samhälle och mediegestaltning) till följd av den institutionsutredning som pågick under 2005 i Norrköping. Tidigare tillhörde man ITUF som upphörde vid årsskiftet 2005–2006.

Flera teman flyttade in

Den fortsatta institutionsutredningen i Linköping innebar att delar av tema K (tema Kommunikation) och MKV (Media- och kommunikationsvetenskap) flyttades över till ISAK från den 1 januari 2007. Några månader senare, den 1 mars 2007, följde delar av tema M (tema Mat) efter. Fristående kurser i turism har funnits sedan hösten 2005. Hösten 2007 startade ett turismprogram samtidigt som kurser i turism fortsatte att ges. 

Här finns vi i dag

Både i Linköping och Norrköping har delar av ISAK:s verksamhet under åren bytt lokaler. På Campus Valla i Linköping lämnade ISAK lokalerna i D-huset sommaren 2006 för att ta plats i nyrenoverade delar av B-huset där de finns i dag.
I Norrköping fanns ISAK tidigare i Strykbrädan men flyttade 2008 in i Spetsen för att förtäta sig tillsammans med KSM som redan fanns där. ISAK på Campus Norrköping har flyttat ytterligare en gång och finns sedan hösten 2012 i Kopparhammaren 7 på södra sidan om Strömmen, granne med Visualiseringscenter C och Cnema. KSM har även lokaler i Kåkenhus på plan 6 sedan hösten 2010 med ateljé, verkstad och utställningslokaler samt i Spetsen där ljudstudion ligger.