Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)

ISAK är en institution för bred kultur- och samhällsvetenskaplig forskning och utbildning. 

Här förenas historiker, kommunforskare och kultur- och medieforskare och det är ofta kulturens roll i samhällsutvecklingen som står i fokus. Vi bedriver forskning och undervisning på både Campus Valla och Campus Norrköping.

Om ISAK:s framväxt i två städer

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) inrättades den 1 januari 2004 och blev då den första institutionen vid Linköpings universitet med placering både i Linköping och Norrköping. 

De enheter som ingick i ISAK vid bildandet 2004 var Tema Q (Tema kultur och samhälle), Historia, Centrum för lokalhistoria, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden). Tema Q och ACSIS hade innan det institutionstillhörighet vid ITUF och resterande enheter vid Temainstitutionen. Den 1 januari 2006 utökades ISAK med KSM (Kultur, samhälle och mediegestaltning) till följd av den institutionsutredning som pågick under 2005 i Norrköping. Tidigare tillhörde man ITUF som upphörde vid årsskiftet 2005–2006.

Flera teman flyttade in

Den fortsatta institutionsutredningen i Linköping innebar att delar av tema K (tema Kommunikation) och MKV (Media- och kommunikationsvetenskap) flyttades över till ISAK från den 1 januari 2007. Några månader senare, den 1 mars 2007, följde delar av tema M (tema Mat) efter. Fristående kurser i turism har funnits sedan hösten 2005. Hösten 2007 startade ett turismprogram samtidigt som kurser i turism fortsatte att ges. 

Här finns vi i dag

Både i Linköping och Norrköping har delar av ISAK:s verksamhet under åren bytt lokaler. På Campus Valla i Linköping lämnade ISAK lokalerna i D-huset sommaren 2006 för att ta plats i nyrenoverade delar av B-huset där de finns i dag.
I Norrköping fanns ISAK tidigare i Strykbrädan men flyttade 2008 in i Spetsen för att förtäta sig tillsammans med KSM som redan fanns där. ISAK på Campus Norrköping har flyttat ytterligare en gång och finns sedan hösten 2012 i Kopparhammaren 7 på södra sidan om Strömmen, granne med Visualiseringscenter C och Cnema. KSM har även lokaler i Kåkenhus på plan 6 sedan hösten 2010 med ateljé, verkstad och utställningslokaler samt i Spetsen där ljudstudion ligger.

Institutionsledning

Kalender ISAK

Övralidssymposium 2018

"Stugsittare och vagabonder: Platsen, resan och skapandets villkor". Programmet består av tre föreläsningar sammanbundna av tematiskt anslutande musik. Östgöta Kammarkör under ledning av Christina Hornell. Föreläsare är i år Carina Burman, Martin Kylhammar och Per Wästberg som på skilda sätt under vardera ca 30 min behandlar temat om plats, resa och skapande. Under eftermiddagen delas för första gången Övralidsstipendierna ut. Symposiet är öppet för alla och det är fri entré.

Börjar 05 oktober 2018 kl. 15.00
Slutar 05 oktober 2018 kl. 18.00
Plats Missionskyrkan i Linköping
Kontakt Martin Kylhammar
013-28 22 61

DigiCONFLICT workshop om oral history och digitalt kulturarv

Den 24 oktober 2018 ordnar forskningskonsortiet DigiCONFLICT, Digital Heritage in Cultural Conflicts, i samarbete med Nordiska museet en internationell workshop om oral history och digitalt kulturarv.

Börjar 24 oktober 2018 kl. 10.00
Slutar 24 oktober 2018 kl. 17.00
Plats Nordiska museet
Kontakt Malin Thor Tureby
013-28 18 27

CKS kommundag: Kommunernas kompetensförsörjning avgörande för framtiden

Att försörja kommunerna med personal och kompetens är en av framtidens nyckelfrågor och att säkerställa rätt kompetens på kort och lång sikt är central för alla kommuner. För att nå dit krävs både nytänk och samverkan och om detta handlar årets kommundag. Välkommen att inhämta ny kunskap och diskutera strategiska lösningar. Kommundagen vänder sig till politiker som medarbetare, chefer och personer i ledningsfunktioner.

Börjar 25 oktober 2018 kl. 09.00
Slutar 25 oktober 2018 kl. 16.00
Plats Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping.
Kontakt Kerstin Johansson
011-36 31 43
Christine Erlandsson
011-36 34 51

Forskningsområden

Några aktuella forskningsprojekt

Centrumbildningar och forskargrupper

Utbildning

Forskarutbildning

Grundutbildning

Våra avdelningar

Nyheter

Medarbetare

Kontakt och diarium

Adresser

Besöksadress

Campus Valla

Hus B, ingång 25, plan 3

Besöksadress

Campus Norrköping

Kopparhammaren 7 (Kungsgatan 56), Hus C, plan 3

Postadress

Linköpings universitet

ISAK
581 83 Linköping

Postadress

Linköpings universitet

ISAK
Kungsgatan 56
601 74 Norrköping

Filosofiska fakulteten