Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet.

CKS är ett nationellt centrum för strategisk kommunforskning med målet att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  Ambitionen att vara ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning är nära förbunden med ambitionen att fungera som en mötesplats för lärande och som en vetenskaplig resurs i kommunernas utvecklingsarbete.

I CKS övergripande målsättningar ingår att skapa möten och kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän inom kommunal verksamhet. 

Centrum för kommun­strategiska studier bildades 1997 då Linköpings universitet och de östgötska kommunerna ingick ett avtal som formaliserade det samarbete som funnits sedan början av 1990-talet.

CKS har i dag 13 samarbetskommuner och sedan 2017 är Region Östergötland en av våra samarbetspartners.

CKS samarbetspartners. 13 östgötska kommuner och Region Östergötland. 

Kalender
Visa/dölj innehåll

27 februari 2020

CKS kommundag - utmaningar för stad och land

kl. 09.00 – 16.00 Campus Norrköping, Kåkenhus, sal K3 Önnesjösalen

Utmaningar, kontraster, beroenden och spänningar mellan stad och landsbygd. Det är vad CKS kommundag på Campus Norrköping kommer att handla om. Välkommen att ta del av forskning, nätverkande och givande samtal. Kommundagen vänder sig till förtroendevalda, medarbetare, chefer och personer i ledningsfunktioner.

Kontakt

Vår forskning
Visa/dölj innehåll

Styrelse
Visa/dölj innehåll

CKS styrelse 2018-2020 leds av ordförande Anders Hedeborg (längst fram). Anna Valentinsson Anna Valentinsson

CKS styrelse 2018-2020

Lejonparten av styrelsen, fr v: Anna Fogelberg Eriksson, Lena Högberg, Nicklas Rudberg, Alexander Florman, Marie Jansson, Anna Nilsson, Karin Axelsson, Anna-Lena Svensson, Anders Hedeborg (ordförande), Hans Nilsson, Per Ziljat och Maria Gillberg. 

Verksamheten på CKS leds av en styrelse bestående av en majoritet av kommunpolitiker.

CKS leds av en styrelse om nio ledamöter och åtta ersättare. Fem av ledamöterna och fyra ersättare företräder CKS samarbetskommuner. Dessa utses av Linköpings universitets rektor på förslag av CKS Ägarforum. Universitetets ledamöter och ersättare utses av rektor vid universitetet. Ordförande ska utses bland företrädarna för kommunerna.

Företrädare för kommunerna i Östergötland 2018-2020

Ledamöter: Anders Hedeborg, ordförande, Vadstena; Per Ziljat, Norrköping; Anna Nilsson, Valdemarsvik; Nicklas Rudberg, Motala samt Maria Gillberg, Mjölby.

Suppleanter: Alexander Florman, Söderköping; Paul Lindvall, Linköping; Annicki Oscarsson, Ödeshög samt Anna-Lena Svensson, Ydre.

Företrädare för Linköpings universitet 2018-2020

Ledamöter:  Karin Axelsson, filosofiska fakulteten; Marie Jansson, ISV; Jörgen Nissen, utbildningsvetenskap; Peter Värbrand, ITN samt Hans Nilsson, ISAK (adjungerad).

Suppleanter: Kerstin Ekberg, IMH; Anna Fogelberg Eriksson, IBL; Lena Högberg, IEI samt Harald Rohracher, Tema.

Inriktning för verksamheten 2019–2021

Riktlinjerna för verksamheten beskrivs i dokumentet ”Inriktning för verksamheten 2019–2021” som beslutats av CKS styrelse.

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

CKS en del av ISAK
Visa/dölj innehåll