Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet. 

CKS är ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning med målet att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  Ambitionen att vara ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning är nära förbunden med ambitionen att fungera som en mötesplats för lärande och som en vetenskaplig resurs i kommunernas utvecklingsarbete.

I CKS övergripande målsättningar ingår att skapa möten och kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän inom kommunal verksamhet. 

Centrum för kommun­strategiska studier bildades 1997 då Linköpings universitet och de östgötska kommunerna ingick ett avtal som formaliserade det samarbete som funnits sedan början av 1990-talet.

CKS har i dag 13 samarbetskommuner och sedan 2017 är Region Östergötland en av våra samarbetspartners.

CKS samarbetspartners. 13 östgötska kommuner och Region Östergötland. 

Kontakt

Medarbetare

Kalender

22 mars 2018

Civilsamhället visar vägen genom föreningslivet

kl. 13.30 – 16.00 Fullmäktigesalen i kommunhuset, Adelswärdsgatan 7, Åtvidaberg.

Frivilligsektorn och andra aktörer som jobbar med social integration har inte haft stort utrymme inom etableringsuppdraget. Men genom att samverka i etableringsarbetet, kan en ökad social integration i nästa led leda till arbetsmarknadsintegration. Centrum för kommunstrategiska studier bjuder in kommunala politiker och tjänstemän samt forskare till seminarium i Åtvidaberg. Föreläsare: Roberto Scaramuzzino, doktor i socialt arbete vid Lunds universitet.

Kontakt

12 april 2018

Nyanländas röster: upplevelsen av att etablera sig i Sverige

kl. 13.30 – 16.00 S:t Olofssalen, Rådhuset, Drottninggatan 7-9, Norrköping.

Hur upplever de nyanlända själva sin situation och sina behov? Arbetsförmedlingens huvudkontor har genomfört en djupgående intervjustudie med nyanlända inom etableringsuppdraget. Centrum för kommunstrategiska studier bjuder in kommunala politiker och tjänstemän samt forskare till seminarium i Norrköping. Jennie K Larsson, doktor i etnicitet och Charbel Makhlouf, journalist och utredare på Arbetsförmedlingens huvudkontor. 

Kontakt

17 maj 2018

Boendesegregation – ett hinder för demokratisk delaktighet

kl. 13.30 – 16.00 Carl August-rummet i kommunhuset, Stora torget 3, Ödeshög.

Den boendesegregation som finns i många svenska städer har stora negativa konsekvenser för det demokratiska deltagandet och det mellanmänskliga förtroendet i samhället. Hur kan kommunen arbeta för att motverka en negativ trend och skapa ökad integration? Centrum för kommunstrategiska studier bjuder in kommunala politiker och tjänstemän samt forskare till seminarium i Ödeshög. Föreläsare: Per Strömblad, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitet.

Kontakt

Vår forskning

Nyheter

Styrelse

Verksamheten på CKS leds av en styrelse bestående av en majoritet av kommunpolitiker.

CKS leds av en styrelse om nio ledamöter och åtta ersättare. Fem av ledamöterna och fyra ersättare företräder CKS samarbetskommuner. Dessa utses av Linköpings universitets rektor på förslag av CKS Ägarforum. Universitetets ledamöter och ersättare utses av rektor vid universitetet. Ordförande ska utses bland företrädarna för kommunerna.

Företrädare för kommunerna i Östergötland

Ledamöter: Anders Härnbro, ordförande, Finspång; Eva Andersson, Norrköping; Camilla Egberth, Motala; Paul Lindvall, Linköping samt Annicki Oscarsson, Ödeshög.

Suppleanter: Maria Gillberg, Mjölby; Sophia  Jarl, Norrköping; Curt Karlsson, Mjölby samt Anna Nilsson, Valdemarsvik.

Företrädare för Linköpings universitet

Ledamöter: Hans Nilsson, ISAK (adjungerad); Kerstin Ekberg, IMH; Bo Hellgren, Filosofiska fakulteten, IEI; Marie Jansson, ISV samt Jörgen Nissen, Utbildningsvetenskap.

Suppleanter: Lena Högberg, IEI; Anna Fogelberg Eriksson, IBL samt Harald Rochracher, Tema.

 

CKS styrelse 2015-2017

Bilden: CKS styrelse 2015-2017. Längst fram: Anders Härnbro, ordförande. Bakre raden från vänster: Eva Andersson, Lena Högberg, Curt Karlsson, Anna Nilsson, Kerstin Ekberg, Hans Nilsson, Maria Gillberg, Marie Jansson, Anicki Oscarsson, Sophia Jarl. Foto: Anna Valentinsson/ LiU

CKS en del av ISAK