Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet. 

CKS är ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning med målet att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  Ambitionen att vara ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning är nära förbunden med ambitionen att fungera som en mötesplats för lärande och som en vetenskaplig resurs i kommunernas utvecklingsarbete.

I CKS övergripande målsättningar ingår att skapa möten och kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän inom kommunal verksamhet. 

Centrum för kommun­strategiska studier bildades 1997 då Linköpings universitet och de östgötska kommunerna ingick ett avtal som formaliserade det samarbete som funnits sedan början av 1990-talet.

CKS har i dag 13 samarbetskommuner och sedan 2017 är Region Östergötland en av våra samarbetspartners.

CKS samarbetspartners. 13 östgötska kommuner och Region Östergötland. 

Kontakt

Föreståndare och administration

Centrum för kommunstrategiska studier

CKS

Besöksadress: Kungsgatan 56 C, Campus Norrköping.
Postadress: Linköpings universitet, CKS, 601 74 Norrköping.
Fakturaadress: Linköpings universitet, Fakturasupport, 581 83 Linköping.  
Telefon: 011-36 30 00 (växel).

Medarbetare

Kalender

25 oktober 2018

CKS kommundag: Kommunernas kompetensförsörjning avgörande för framtiden

kl. 09.00 – 16.00 Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping.

Att försörja kommunerna med personal och kompetens är en av framtidens nyckelfrågor och att säkerställa rätt kompetens på kort och lång sikt är central för alla kommuner. För att nå dit krävs både nytänk och samverkan och om detta handlar årets kommundag. Välkommen att inhämta ny kunskap och diskutera strategiska lösningar. Kommundagen vänder sig till politiker som medarbetare, chefer och personer i ledningsfunktioner.

Kontakt

8 november 2018

Seminarium: Hur kan man öka känslan av trygghet genom stadsplanering? 

kl. 13.30 – 16.00 Kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång.

Trygghet och otrygghet i samhället diskuterades i valrörelsen. Trygghet är ett svårfångat begrepp som inte sällan används i politiska syften. Hur ska vi förstå trygghet i relation till fysiska rum och stadsplanering? Vad är trygghet för vem? Vilka insatser för trygghet görs? Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad vid Malmö universitet har undersökt hur olika miljöer skapar trygghet respektive otrygghet. Seminariet vänder sig till kommunala politiker, tjänstemän, forskare samt studenter.

Kontakt

6 december 2018

Seminarium: Vilka väljer att rösta?

kl. 13.30 – 16.00 Aulan i kommunhuset, Storängsallén 20, Söderköping.

Valdeltagandet är relativt sett högt i Sverige. Samtidigt talas det om en kris när det gäller politiskt engagemang i de politiska partierna, framför allt bland unga. Hur ser det ut med valdeltagandet i Östergötland? Vilka är engagerade och varför? Richard Öhrvall, doktorand som under hösten 2018 disputerar i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar om politiskt deltagande med särskilt fokus på varför vissa unga personer röstar och andra inte.

Kontakt

Vår forskning

Nyheter

Styrelse

Verksamheten på CKS leds av en styrelse bestående av en majoritet av kommunpolitiker.

CKS leds av en styrelse om nio ledamöter och åtta ersättare. Fem av ledamöterna och fyra ersättare företräder CKS samarbetskommuner. Dessa utses av Linköpings universitets rektor på förslag av CKS Ägarforum. Universitetets ledamöter och ersättare utses av rektor vid universitetet. Ordförande ska utses bland företrädarna för kommunerna.

Företrädare för kommunerna i Östergötland 2018-2020

Ledamöter: Anders Hedeborg, ordförande, Vadstena; Per Ziljat, Norrköping; Anna Nilsson, Valdemarsvik; Nicklas Rudberg, Motala samt Maria Gillberg, Mjölby.

Suppleanter: Alexander Florman, Söderköping; Paul Lindvall, Linköping; Annicki Oscarsson, Ödeshög samt Anna-Lena Svensson, Ydre.

Företrädare för Linköpings universitet 2018-2020

Ledamöter:  Karin Axelsson, filosofiska fakulteten; Marie Jansson, ISV; Jörgen Nissen, utbildningsvetenskap; Peter Värbrand, ITN samt Hans Nilsson, ISAK (adjungerad).

Suppleanter: Kerstin Ekberg, IMH; Anna Fogelberg Eriksson, IBL; Lena Högberg, IEI samt Harald Rohracher, Tema.

CKS en del av ISAK