Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet.

CKS är ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning med målet att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  Ambitionen att vara ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning är nära förbunden med ambitionen att fungera som en mötesplats för lärande och som en vetenskaplig resurs i kommunernas utvecklingsarbete.

I CKS övergripande målsättningar ingår att skapa möten och kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän inom kommunal verksamhet. 

Centrum för kommun­strategiska studier bildades 1997 då Linköpings universitet och de östgötska kommunerna ingick ett avtal som formaliserade det samarbete som funnits sedan början av 1990-talet.

CKS har i dag 13 samarbetskommuner och sedan 2017 är Region Östergötland en av våra samarbetspartners.

CKS samarbetspartners. 13 östgötska kommuner och Region Östergötland. 

Kalender
Visa/dölj innehåll

14 november 2019

God ekonomisk hushållning på gott och ont

kl. 13.30 – 16.00 KS-salen, Kommunhuset i Motala.

Kommuner med likartade förutsättningar lyckas olika väl med att uppnå god ekonomisk hushållning. Varför? Och kan rent av strävan efter god ekonomisk hushållning föra med sig nackdelar, givet det uppdrag man har gentemot invånarna? Föreläsare är Ulf Ramberg, docent vid Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) vid Lunds universitet.

Kontakt

12 december 2019

Stabil ekonomi i samhällsbygget

kl. 13.30 – 16.00 Oxen i Leoparden (f.d. Kisa folkets hus) Enebygatan 10 i Kisa.

Samhällsbyggandet har blivit allt viktigare, för såväl växande som krympande kommuner. En anpassning till förändrad demografi, reinvesteringskrav och ett ökat behov av att bygga mer resilienta och hållbara samhällen är prioriterade frågor som direkt kopplar till ekonomin. Hur ska kommunerna tänka för

Kontakt

Vår forskning
Visa/dölj innehåll

Styrelse
Visa/dölj innehåll

Lejonparten av CKS styrelse: fr v: Anna Fogelberg Eriksson, Lena Högberg, Nicklas Rudberg, Alexander Florman, Marie Jansson, Anna Nilsson, Karin Axelsson, Anna-Lena Svensson, Anders Hedeborg, Hans Nilsson, Per Ziljat och Maria Gillberg.
CKS styrelse 2018-2020 leds av ordförande Anders Hedeborg (längst fram). Anna Valentinsson Anna Valentinsson

CKS styrelse 2018-2020

Lejonparten av styrelsen, fr v: Anna Fogelberg Eriksson, Lena Högberg, Nicklas Rudberg, Alexander Florman, Marie Jansson, Anna Nilsson, Karin Axelsson, Anna-Lena Svensson, Anders Hedeborg (ordförande), Hans Nilsson, Per Ziljat och Maria Gillberg. 

Verksamheten på CKS leds av en styrelse bestående av en majoritet av kommunpolitiker.

CKS leds av en styrelse om nio ledamöter och åtta ersättare. Fem av ledamöterna och fyra ersättare företräder CKS samarbetskommuner. Dessa utses av Linköpings universitets rektor på förslag av CKS Ägarforum. Universitetets ledamöter och ersättare utses av rektor vid universitetet. Ordförande ska utses bland företrädarna för kommunerna.

Företrädare för kommunerna i Östergötland 2018-2020

Ledamöter: Anders Hedeborg, ordförande, Vadstena; Per Ziljat, Norrköping; Anna Nilsson, Valdemarsvik; Nicklas Rudberg, Motala samt Maria Gillberg, Mjölby.

Suppleanter: Alexander Florman, Söderköping; Paul Lindvall, Linköping; Annicki Oscarsson, Ödeshög samt Anna-Lena Svensson, Ydre.

Företrädare för Linköpings universitet 2018-2020

Ledamöter:  Karin Axelsson, filosofiska fakulteten; Marie Jansson, ISV; Jörgen Nissen, utbildningsvetenskap; Peter Värbrand, ITN samt Hans Nilsson, ISAK (adjungerad).

Suppleanter: Kerstin Ekberg, IMH; Anna Fogelberg Eriksson, IBL; Lena Högberg, IEI samt Harald Rohracher, Tema.

Ramar för verksamheten 2019–2021

Riktlinjerna för verksamheten beskrivs i dokumentet ”Ramar för verksamheten 2019–2021” som beslutats av CKS styrelse.

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

CKS en del av ISAK
Visa/dölj innehåll