Utmaningar för stad och land - CKS kommundag 2020

Utmaningar, kontraster, beroenden och spänningar mellan stad och landsbygd. Det är vad CKS kommundag på Campus Norrköping den 27 februari 2020 kommer att handla om. Välkommen till en dag med interaktion, nätverkande och givande samtal.

Foto Melinda DanielssonÖstergötlands kommuner står inför större utmaningar än på länge. Utmaningar som ser olika ut, beroende på till exempel kommunens storlek, geografiska läge, demografi och ekonomi. Kontrasterna mellan stad och landsbygd kan vara påtagliga och därför viktiga att belysa i samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och andra samhällsaktörer.

Den 27 februari samlas vi i Linköpings universitets lokaler på Campus Norrköping för en heldag då vi hoppas kunna inspirera och lära av varandra. Vi erbjuder föreläsningar, workshops och mingel med stor möjlighet till nätverkande, samtal och interaktion. Du väljer själv på plats vilka och hur många workshops du vill delta i. 

  • Josefina Syssner, forskare vid CKS och biträdande professor i kulturgeografi, föreläser om ”Landsbygdens framtid i urbaniseringens tidevarv” ur olika aspekter.
  • Workshoppar där forskare kopplade till CKS delar med sig av aktuell forskning och där deltagarna ges möjlighet till samtal inom ramen för dagens tema. Ämnen som berörs är bland annat röstning, lag om valfrihetssystem, samverkan inom socialtjänsten, Agenda 2030, medborgardialoger och mellankommunal samverkan.

Fullständigt program med föreläsningar och workshoppar

Kommundagen vänder sig till förtroendevalda, medarbetare, chefer och personer i ledningsfunktioner.

Tid: Torsdag 27 februari 2020 kl. 9.00-16.00

Plats: Linköpings universitet, Campus Norrköping, Kåkenhus, sal K3 Önnesjösalen

Välkommen!

Anmälan görs här senast måndag den 10 februari. Anmälan är bindande men inte personlig. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår. CKS samarbetspartners har
företräde om seminariet blir fulltecknat.

Kostnad
För tjänstepersoner och förtroendevalda från CKS samarbetskommuner, Region Östergötland och LiU är dagen kostnadsfri. Kostnad för övriga är 600 kr exkl. moms per deltagare. Betalas mot faktura.

Avanmäl dig om du får förhinder. Vi debiterar 600 kr exkl. moms vid ej anmäld frånvaro (gäller även deltagare från CKS samarbetspartners och LiU).

Avanmälan görs till christine.erlandsson@liu.se eller 011-36 34 51.

Personuppgiftshantering 
Vi kommer att dokumentera kommundagen som en del av att kommunicera CKS verksamhet. Det innebär att du som deltagare i kommundagen kan komma att förekomma på bild eller film i samband med publiceringar om kommundagen och CKS på liu.se, i CKS nyhetsbrev, i CKS Facebookgrupp och CKS Twitterflöde samt i annan kommunikation om vår verksamhet.

Kontakt 
Visa/dölj innehåll