Avdelningen för historie- och medievetenskap (HMV)

Till avdelningen hör Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), Centrum för lokalhistoria, Historia samt Didaktik i samhällsämnena (DISA). 

Vi har grundutbildning i historia, såväl fristående kurs som inom lärarutbildningen, samt grundutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV). Hos oss finns också forskarutbildning i historia och i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik. 

Vi finns i B-huset på Campus Valla.

 

Avdelningschef

Grundutbildning

Forskning och forskarutbildning

Historia

Ämnesdidaktik

Seminarier

Föreläsningar i Strimman 2018

Strimmanföreläsningarna arrangeras av Filosofiska fakulteten. Syftet är att till allmänheten sprida resultatet av den kunskap och forskning som bedrivs på fakulteten. Mer om aktuella föreläsningar i Strimman.

"Tjänstemannarevolutionen"

Ken Bjerregaard, doktorand i historia

"Ungdomar möter historia" samt "I slott och koja. Hur skapas Östergötlands kulturarv?"

Madeleine Larsson, doktorand i historiedidaktik
David Ludvigsson, biträdande professor i historia

"Guds straff eller naturfenomen?"

Sofia Gustafsson, filosofie doktor i historia

Artiklar

Medarbetare

Om institutionen