Historie-, turism- och medievetenskap (HTM)

Vi undervisar och forskar inom historia, turism och media.

Till avdelningen hör Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), Centrum för lokalhistoria, Historia och Turism. Vi finns i B-huset på Campus Valla.

Avdelningschef

Grundutbildning

Forskning och forskarutbildning

Seminarieserie

Nyheter

Medarbetare

Om institutionen