Historie-, turism- och medievetenskap (HTM)

Till avdelningen hör Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), Centrum för lokalhistoria, Historia, Turism samt Didaktik i samhällsämnena (DISA). 

Vi har grundutbildning i historia, såväl fristående kurs som inom lärarutbildningen, samt grundutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV). Hos oss finns också forskarutbildning i historia och i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik. 

Vi finns i B-huset på Campus Valla.

 

Avdelningschef

Grundutbildning

Forskning och forskarutbildning

Öppna föreläsningar

Artiklar

Medarbetare

Om institutionen