Historie-, turism- och medievetenskap (HTM)

Vi undervisar och forskar inom historia, turism och media.

Till avdelningen hör Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), Centrum för lokalhistoria, Historia och Turism. Vi finns i B-huset på Campus Valla.

Historieforskare vid ISAKFoto: David Einar

Avdelningschef

Medie- och kommunikationsvetenskap

Historia

Nyheter

Medarbetare

Om institutionen