Kultur samhälle mediegestaltning (KSM)

Kultur, samhälle och mediegestaltning (KSM) är en komplett miljö för undervisning, forskning och utveckling. Vi utgår från ett brett mediebegrepp med särskilt fokus på dokumentära genrer inom video-, audio- och utställningsmedierna. 

KSM erbjuder ett treårigt kandidatprogram i huvudämnet Kultur och mediegestaltning samt fristående kurser inom dokumentärfilm, ljud, utställningsproduktion, spekulativ fiktion samt tvärmedial gestaltning. 

Akademisk kompetens och tekniskt hantverk

Samtliga program och kurser är projektinriktade och präglas av ett dubbelt perspektiv där studenterna inte bara är proffs på projekt, utan också har värdefulla kunskaper inom medieproduktion, utställningsproduktion, interaktiva medier och gestaltning – både när det gäller den akademiska kompetensen och det tekniska hantverket. 

Gestaltning och samverkan

Forskningen, som finansieras av svenska och nordiska forskningsråd, knyter an till utbildningen och fokuserar på några av våra styrkeområden som för närvarande är gestaltning, publik kultur och kulturproduktionens villkor. 

I nära samverkan med olika aktörer inom medier och kultur bedriver studenter och lärare/forskare aktuellt utvecklingsarbete. Samverkan är ett nyckelord inte bara för utvecklingsprojekt utan också för utbildningen och forskningen.
 
Snöfall som ljusprojektion när KSM-studenter i P3 övar.Foto: Anna Valentinsson

Följ KSM på Facebook

KSM:s program

KSM:s fristående kurser

Möt våra tidigare studenter

Vi rustar dig för en karriär som kulturproducent

Att producera och förmedla innehåll inom olika medier spelar en central roll i dagens samhälle. Kandidaprogrammet förenar ett kritiskt och undersökande tvärvetenskapligt forskningsperspektiv med ett praktikerorienterat producentperspektiv. 

Kultur, samhälle, mediegestaltning, KSM, är lite annorlunda universitetsutbildningar som du på många sätt själv kan forma efter dina egna intressen. Du skaffar dig akademisk kompetens men lär dig också behärska det tekniska hantverket – en kunskapskombination som öppnar många dörrar till en spännande arbetsmarknad. Tidigare studenter jobbar till exempel som producenter, projektledare och pedagoger på museer, i konsthallar eller inom event, PR och reklam. Andra arbetar som journalister inom press, radio och TV, eller som kommunikatörer, informatörer och marknadsförare i privata företag och offentliga verksamheter.

Kandidatprogrammet möter yrkeslivets krav

Kandidatprogrammet på KSM präglas av en projektform som varvar teori och praktik, och som ger dig en bred kompetens. Du blir väl bekant med att planera, driva och leda projekt. Du blir bra på idéutveckling, på att designa och genomföra undersökningar och gestaltningar, och på att effektivt kommunicera budskap till andra. KSM är utformat för att både svara mot dagens krav och hålla för en lång yrkeskarriär. Utbildningens upplägg och arbetsformer, innehållet i kurserna, lokaler och teknisk utrustning – allt har utformats för att möta den tanken. Också lärarkollegiet är skräddarsytt för uppgiften: här finns akademiska lärare/forskare och lärare i journalistik, liksom filmare, radio-, musik- och utställningsproducenter, kulturskribenter, dramaturger och konstnärer. 

Nyheter

Kontakt

Programansvarig

Medarbetare

Möt en av våra lärare

KSM är en aktör på offentliga kulturarenor

Samverkan med det lokala kulturlivet går som en röd tråd genom vår miljö.

Det löpande bandet var en central del av utställningen Industriland.Foto: Fotografica

Kultur, samhälle, mediegestaltning (KSM) startade 1997 som ett fyraårigt magisterprogram. Idag erbjuds kandidatprogram samt fristående kurser som integrerar teoretiska forskningsperspektiv med gestaltning och produktion i flera medier.

Studentproduktioner i offentligheten

Många av lärarna är yrkesverksamma konstnärer, filmare och utställningsproducenter. Samverkan med kulturlivet och kulturbranschen har från början varit en viktig del i utbildningskonceptet. En mängd kandidat- och magisterprojekt har genom åren blivit del av publika och professionella produktioner, till exempel utställningen ”Norrywood” på Norrköpings Stadsmuseum eller ”Industriland” som visats på Arbetets museum. 

KSM:s första nivå av samverkan handlar alltså om hur avancerade studentprojekt blir offentliga och spridda till en publik via kulturarenor och institutioner. KSM har också samarbetsavtal med flera av dessa kulturinstitutioner, på lokal och på nationell nivå, som till exempel riksutställningar, men har också varit delaktig i skapandet av kulturinitiativ på lokal nivå som till exempel. en performancefestival i det offentliga rummet och på Norrköpings Konstmuseum.

Kritiska perspektiv

Publika projekt som vuxit ur utbildningen karakteriseras inte bara av att de ingår i offentliga kultursammanhang utan också av att de till innehåll och koncept för in kritiska och forskningsnära perspektiv och därmed vidareför ett akademiskt perspektiv integrerat med ett gestaltande och publikmötande perspektiv. KSM:s lärare och studenter har i egenskap av utövande konstnärer och producenter skapat flera självständiga projekt, men också deltagit flera delar av stadens kulturliv, till exempel den årliga filmfestivalen ”Flimmer” eller evenemanget ”Kampus Kultur” för Norrköpings årliga ”Kulturnatt”.

Också inom det kulturpolitiska fältet har KSM deltagit i ett flertal utredningar om framtida kulturarbete och administration, bland annat inom ramen för Regionförbundet Östsams projekt ”Kulturkraft” samt skapandet av en ”Mötesplats” för nya medier (KK-stiftelsen). KSM har också haft en roll i utvecklandet av konceptet kring ett publikt visualiseringscenter ”C” i Norrköping som öppnade 2009. 

Om institutionen