Kultur samhälle mediegestaltning (KSM)

Kultur, samhälle och mediegestaltning (KSM) är en avdelning på ISAK som är en komplett miljö för undervisning, forskning och utveckling. Vi utgår från ett brett mediebegrepp med särskilt fokus på dokumentära genrer inom video-, audio- och utställningsmedierna. 

Avdelningen erbjuder ett treårigt kandidatprogram samt fristående kurser inom dokumentärfilm, ljud, utställningsproduktion, spekulativ fiktion samt tvärmedial gestaltning. 
Snöfall som ljusprojektion när KSM-studenter i P3 övar.

Akademisk kompetens och tekniskt hantverk

Samtliga program och kurser på avdelningen är projektinriktade och präglas av ett dubbelt perspektiv där studenterna inte bara är proffs på projekt, utan också har värdefulla kunskaper inom medieproduktion, utställningsproduktion, interaktiva medier och gestaltning – både när det gäller den akademiska kompetensen och det tekniska hantverket. 

Gestaltning och samverkan

Forskningen, som finansieras av svenska och nordiska forskningsråd, knyter an till utbildningen och fokuserar på några av våra styrkeområden som för närvarande är gestaltning, publik kultur och kulturproduktionens villkor. 

I nära samverkan med olika aktörer inom medier och kultur bedriver studenter och lärare/forskare aktuellt utvecklingsarbete. Samverkan är ett nyckelord inte bara för utvecklingsprojekt utan också för utbildningen och forskningen.

KSM är en aktör på offentliga kulturarenor

Samverkan med det lokala kulturlivet går som en röd tråd genom vår miljö.

Det löpande bandet var en central del av utställningen Industriland.Foto: Fotografica

Kultur, samhälle, mediegestaltning (KSM) startade 1997 som ett fyraårigt magisterprogram. Idag erbjuds kandidatprogram samt fristående kurser som integrerar teoretiska forskningsperspektiv med gestaltning och produktion i flera medier.

Studentproduktioner i offentligheten

Många av lärarna är yrkesverksamma konstnärer, filmare och utställningsproducenter. Samverkan med kulturlivet och kulturbranschen har från början varit en viktig del i utbildningskonceptet. En mängd kandidat- och magisterprojekt har genom åren blivit del av publika och professionella produktioner, till exempel utställningen ”Norrywood” på Norrköpings Stadsmuseum eller ”Industriland” som visats på Arbetets museum. 

KSM:s första nivå av samverkan handlar alltså om hur avancerade studentprojekt blir offentliga och spridda till en publik via kulturarenor och institutioner. KSM har också samarbetsavtal med flera av dessa kulturinstitutioner, på lokal och på nationell nivå, som till exempel riksutställningar, men har också varit delaktig i skapandet av kulturinitiativ på lokal nivå som till exempel en performancefestival i det offentliga rummet och på Norrköpings Konstmuseum.

Kritiska perspektiv

Publika projekt som vuxit ur utbildningen karakteriseras inte bara av att de ingår i offentliga kultursammanhang utan också av att de till innehåll och koncept för in kritiska och forskningsnära perspektiv och därmed vidareför ett akademiskt perspektiv integrerat med ett gestaltande och publikmötande perspektiv. KSM:s lärare och studenter har i egenskap av utövande konstnärer och producenter skapat flera självständiga projekt, men också deltagit flera delar av stadens kulturliv, till exempel den årliga filmfestivalen ”Flimmer” eller evenemanget ”Kampus Kultur” för Norrköpings årliga ”Kulturnatt”.

Också inom det kulturpolitiska fältet har KSM deltagit i ett flertal utredningar om framtida kulturarbete och administration, bland annat inom ramen för Regionförbundet Östsams projekt ”Kulturkraft” samt skapandet av en ”Mötesplats” för nya medier (KK-stiftelsen). KSM har också haft en roll i utvecklandet av konceptet kring ett publikt visualiseringscenter ”C” i Norrköping som öppnade 2009. 

Utbildning

KSM:s fristående kurser

KSM:s program

Möt våra tidigare studenter

Artiklar

Kontakt

Medarbetare

Följ våra aktiviteter på Facebook

Om institutionen