Kultur och samhälle (TemaQ)

Tema Kultur och samhälle är en avdelning på Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) som bedriver problemorienterad, kulturvetenskaplig forskning i skärningspunkten mellan humaniora och samhällsvetenskap.

Vår verksamhet syftar till att utveckla en kritisk/analytisk förståelse av kulturens roll i samhället, såväl i samtiden som i det förflutna. Forskare vid Tema Q delar ett intresse för kulturens sociala dimension, oavsett om de studerar kultur främst som tecken och betydelse eller som ett yrkesområde påverkat av ekonomi, juridik och politik.

Mötesplats för kulturforskning

Tema Q är en dynamisk miljö som vill fortsätta vara en stark mötesplats för tvärvetenskaplig forskning men som också hoppas kunna stimulera till utvecklingen av kulturvetenskapen som forskningsfält i Sverige.  Vi välkomnar kontakter från kollegor både nationellt och internationellt som är intresserade av att samverka kring dessa frågor och aktiviteter.

Mer om vår forskning

Kontakt

Adresser

Besöksadress

Campus Norrköping

Kopparhammaren 7 (Kungsgatan 56), Hus C, plan 3

Postadress

Linköpings universitet

ISAK
Kungsgatan 56
601 74 Norrköping

Medarbetare

Om institutionen