Verksamhetsstöd (VS)

Avdelningen Verksamhetsstöds uppdrag är att vara ett professionellt och ändamålsenligt stöd till ISAK. Vi ger stöd inom bland annat områdena ekonomi, HR, kommunikation, studie- och forskningsadministration, inköp och lokaler.

Avdelningen finns placerad i institutionens lokaler på campus Linköping och Campus Norrköping.


Avdelningschef
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Om
Visa/dölj innehåll