Verksamhetsstöd (VS)

Avdelningen Verksamhetsstöds uppdrag är att vara ett professionellt och ändamålsenligt stöd till ISAK. Vi ger stöd inom bland annat områdena ekonomi, HR, kommunikation, studie- och forskningsadministration, inköp och lokaler.

Avdelningen består av åtta personer och finns placerad i institutionens lokaler på campus Linköping och Campus Norrköping. 


Välkommen att kontakta oss!

Avdelningschef

Medarbetare

Om