Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

ISV omfattar en bred verksamhet inriktad mot samhälls- och välfärdsfrågor och ur dessa perspektiv studerar vi olika skeenden och utmaningar i livet. 

Vi har idag drygt 230 medarbetare fördelade på sju avdelningar och tre fakulteter. Utbildning och forskning omsätter procentuellt sett lika stora andelar. Antalet helårsstudenter på kandidat- och masternivå är ca 1.400 och antalet forskarstuderande är cirka 70. Vår verksamhet finns vid Campus Norrköping.

Vår utbildning och forskning sätter människan och samhället i centrum. Samverkan mellan utbildning, forskning och det omgivande samhället är tongivande hos oss.

Institutionsledning

Forskning

Forskarutbildning och forskarskolor

Utbildning

Fristående kurser och uppdragsverksamhet

Avdelningar

Följ oss på sociala medier!

Nyheter

Medarbetare

Kalendarier

Urval kalendarium

1 juni 2018

Disputation i socialt arbete: Elin Nilsson

kl. 10.15 – 12.00 K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Elin Nilsson, avdelning Socialt arbete, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, försvarar sin doktorsavhandling med titeln Facing dementia as a we: Investigating couples’ challenges and communicative strategies for managing dementia. Opponent är Jacqueline Kindell, University of Manchester.

Kontakt

Tidskrifter, rapportserier och publikationer samt lediga jobb

Relaterat innehåll

Adresser

Besöksadress

Centrala kansliet vid ISV

Kåkenhus, Hus 1, plan 5, Kungsgatan 40, Campus Norrköping

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 601 74 Norrköping