Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

ISV omfattar en bred verksamhet inriktad mot samhälls- och välfärdsfrågor och ur dessa perspektiv studerar vi olika skeenden och utmaningar i livet. 

Vi har idag drygt 210 medarbetare fördelade på sju avdelningar och tre fakulteter. Utbildning och forskning omsätter procentuellt sett lika stora andelar. Antalet helårsstudenter på kandidat- och masternivå är ca 1.400 och antalet forskarstuderande är cirka 60. Vår verksamhet finns vid Campus Norrköping.

Vår utbildning och forskning sätter människan och samhället i centrum. Samverkan mellan utbildning, forskning och det omgivande samhället är tongivande hos oss.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning och forskarskolor
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Fristående kurser och uppdragsverksamhet
Visa/dölj innehåll

Avdelningar
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kalendarier
Visa/dölj innehåll

Tidskrifter, rapportserier och publikationer samt lediga jobb
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Medarbetare vid ISV

Adress

Besöksadress

Centrala kansliet vid ISV

Täppan, plan 6, Bredgatan 34,
Campus Norrköping 

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 601 74 Norrköping

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll