Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

ISV omfattar en bred verksamhet inriktad mot samhälls- och välfärdsfrågor och ur dessa perspektiv studerar vi olika skeenden och utmaningar i livet. 

Vi har idag drygt 220 medarbetare fördelade på sju avdelningar och fyra fakulteter. Utbildning och forskning omsätter procentuellt sett lika stora andelar. Antalet helårsstudenter på kandidat- och masternivå är ca 1.400 och antalet forskarstuderande är cirka 70. Vår verksamhet finns vid Campus Norrköping.

Vår utbildning och forskning sätter människan och samhället i centrum. Samverkan mellan utbildning, forskning och det omgivande samhället är tongivande hos oss.

Avdelningar

Nyheter

Följ oss på sociala medier!

Kalendarier

Urval kalendarium

26 januari 2018

Disputation inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik: Charlotta Nordlöf

kl. 13.00 – 14.30 B533, Bomullsspinneriet, Campus Norrköping

Charlotta Nordlöf, vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, lägger fram sin licentiatavhandling med titeln "Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen". Opponent är Peter Gustafsson, professor, Mälardalens högskola

Kontakt

Publikationer, lediga jobb och interna sidor

Språkverkstaden

Kontakt & medarbetare

Medarbetare

Ledning

Relaterat innehåll