Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

ISV omfattar en bred verksamhet inriktad mot samhälls- och välfärdsfrågor och ur dessa perspektiv studerar vi olika skeenden och utmaningar i livet. 

Vi har idag drygt 210 medarbetare fördelade på sju avdelningar och tre fakulteter. Utbildning och forskning omsätter procentuellt sett lika stora andelar. Antalet helårsstudenter på kandidat- och masternivå är ca 1.400 och antalet forskarstuderande är cirka 60. Vår verksamhet finns vid Campus Norrköping.

Vår utbildning och forskning sätter människan och samhället i centrum. Samverkan mellan utbildning, forskning och det omgivande samhället är tongivande hos oss.

Institutionsledning

Forskning

Forskarutbildning och forskarskolor

Utbildning

Fristående kurser och uppdragsverksamhet

Avdelningar

Följ oss på sociala medier!

Nyheter

Medarbetare

Kalendarier

Tidskrifter, rapportserier och publikationer samt lediga jobb

Relaterat innehåll

Adresser

Besöksadress

Centrala kansliet vid ISV

Täppan, plan 6, Bredgatan 34,
Campus Norrköping 

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 601 74 Norrköping