Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

ISV omfattar en bred verksamhet inriktad mot samhälls- och välfärdsfrågor och ur dessa perspektiv studerar vi olika skeenden och utmaningar i livet. 

Vi har idag drygt 230 medarbetare fördelade på sju avdelningar och tre fakulteter. Utbildning och forskning omsätter procentuellt sett lika stora andelar. Antalet helårsstudenter på kandidat- och masternivå är ca 1.400 och antalet forskarstuderande är cirka 70. Vår verksamhet finns vid Campus Norrköping.

Vår utbildning och forskning sätter människan och samhället i centrum. Samverkan mellan utbildning, forskning och det omgivande samhället är tongivande hos oss.

Institutionsledning

Forskning

Forskarutbildning och forskarskolor

Utbildning

Fristående kurser och uppdragsverksamhet

Avdelningar

Följ oss på sociala medier!

Nyheter

Medarbetare

Kalendarier

Urval kalendarium

28 september 2018

Disputation inom äldre och åldrande: Annsofie Mahrs Träff

kl. 13.15 – 15.00 Hörsal K1, Kåkenhus

Annsofie Mahrs Träff, vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, försvarar sin avhandling med titeln ”Fysisk aktivitet – att röra på sig och må väl”. Villkor och dilemman för äldres fysiska aktiviteter. Opponent är Bengt G Eriksson, professor i psykisk helsearbeid, Høgskolen Innlandet, Norge.

Kontakt

5 oktober 2018

Disputation inom socialt arbete: Jessica Sjögren

kl. 13.15 – 15.00 K3/Önnesjösalen

Jessica Sjögren, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, försvarar sin avhandling ”Med relationen som redskap? Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten”. Opponent är Kerstin Svensson, professor i socialt arbete vid Lunds universitet.

Kontakt

Tidskrifter, rapportserier och publikationer samt lediga jobb

Relaterat innehåll

Adresser

Besöksadress

Centrala kansliet vid ISV

Täppan, plan 6, Bredgatan 34,
Campus Norrköping 

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 601 74 Norrköping