Avdelningen för arbetsterapi (AT)

Avdelningen bedriver utbildning och forskning inom arbetsterapi vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Medicinska fakulteten.

Vi eftersträvar ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt arbetssätt med målsättning att integrera kunskaper, teorier och metoder från olika ämnen och vetenskapsområden.

Verksamheten fanns fram till årsskiftet 2015/2016 vid Avdelning Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV), som omformats till två nya avdelningar; Avdelningen för arbetsterapi och Avdelningen för omvårdnad.

Om AT
Visa/dölj innehåll

Utbildning

Vid avdelningen finns Arbetsterapeutprogrammet med samtliga ingående kurser.

Vi ger också kurser inom det Interprofessionella masterprogrammet (Arbetsterapi/ folkhälsovetenskap/ fysioterapi/ logopedi/ medicinsk pedagogik/ omvårdnadsvetenskap) vid Medicinska fakulteten.

Forskning och forskarutbildning

Forskningen inom arbetsterapi ingår huvudsakligen i området Samhälle och hälsa vid Medicinska fakulteten. Forskningen fokuserar på funktionshinder i vardagsliv och omfattar både barn och unga, vuxna och de allra äldsta.

Forskarutbildningen finns inom Medicinsk vetenskap/Arbetsterapi.


Fristående kurser och uppdragsverksamhet

De fristående kurserna som ges vid avdelningen tillhör Medicinska fakulteten.

Vi erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar riktade mot organisationer, kommuner, landsting, myndigheter och företag. Vi skräddarsyr utbildningar efter önskemål på både grund- och avancerad nivå.


Forskning
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Masterutbildning och forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Fristående kurser och uppdragsverksamhet
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kalendarier
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Adresser

Besöksadress

Avdelningen för arbetsterapi

Kåkenhus, Kungsgatan 40, Campus Norrköping

Postadress

Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 601 74 Norrköping

Organisation
Visa/dölj innehåll