Avdelningen för arbetsterapi (AT)

Avdelningen upphörde 1 januari 2020. Verksamheten återfinns numera inom Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård.