Institutionsstyrelsen vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid ISV. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Mandatperiod: 2018-01-01--2020-12-31

Ledamöter i institutionsstyrelsen

Ordförande

Margaretha Grahn, prefekt, universitetslektor

Vice ordförande

Gunilla Petersson, universitetslektor, Avdelning Socialt arbete (SOCARB)

 

Ordinarie ledamöter

 • Gunilla Petersson, universitetslektor, Avdelning Socialt arbete (SOCARB)
 • Ghassan Mourad, universitetslektor, Avdelningen för omvårdnad (OMV)
 • Anders Albinsson, universitetsadjunkt, Avdelningen Lärarande, estetik, naturvetenskap (LEN)
 • Britt Palmqvist, samordnare, Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)
 • Jonas Hallström, biträdande professor, Avdelning Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN)
 • Linnea Stenliden, universitetslektor, Avdelning Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN)
 • Michaela Munkholm, universitetslektor, Avdelningen för arbetsterapi (AT)
 • Birgitta Plymoth, universitetslektor, Avdelning Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN)

Suppleanter

 • Fredrik Jeppsson, universitetslektor, Avdelning Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN)
 • Annika T Larsson, universitetslektor, Avdelning Socialt arbete (SOCARB)
 • Peter Johansson, biträdande professor, Avdelningen för omvårdnad (OMV)
 • Louise Olsson, universitetsadjunkt, Avdelningen för omvårdnad (OMV)
 • Ulrika Frisk, samordnare, Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)

Studentrepresentanter

STUFF och Consensus 

Sekreterare

Therése Nilsson, samordnare, Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)

Adjungerad 

Johanna Forsell, administrativ chef, Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)

Mötestider 2019

 • 22 januari
 • 1 mars
 • 29 mars
 • 3 maj
 • 5 juni

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll