Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN)

LEN:s uppdrag är att bedriva utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området samt utbildning inom språklig kommunikation.

Grundutbildningen vid avdelningen riktar sig mot förskola och skola, en viktig del av välfärdssektorn. Vår forskar- och grundutbildning och våra forskare har väl etablerade kontakter med fältet.

Kontakter

Kalendarium vid ISV

Nyheter

Utbildning

Våra utbildningsprogram

Forskning

Forskarutbildning vid avdelning LEN

Språkverkstaden och MTS

Följ oss på sociala medier!

Publikationer

2018

Ulf Olsson, Kenneth Peterson, John B. Krejsler

Student centredness and learning from the perspective of history of the present

Ingår i Critical Analyses of Educational Reforms in an Era of Transnational Governance

Kapitel i bok, del av antologi

John B. Krejsler, Ulf Olsson, Kenneth Peterson

Becoming fit for transnational comparability

Ingår i Critical Analyses of Educational Reforms in an Era of Transnational Governance

Kapitel i bok, del av antologi

Jonas Hallström

Exploring the relationship between technology education and educational sloyd

Ingår i Handbook of technology education

Kapitel i bok, del av antologi

Medarbetare

Anknutna

Relaterat innehåll