Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN)

Avdelning LEN:s uppdrag är att bedriva utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området samt utbildning inom språklig kommunikation.

Grundutbildningen vid avdelningen riktar sig mot förskola och skola, en viktig del av välfärdssektorn. Vår forskar- och grundutbildning och våra forskare har väl etablerade kontakter med fältet.

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Våra utbildningsprogram

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid avdelning LEN
Visa/dölj innehåll

Följ oss på sociala medier!

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll