Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN)

Avdelning LEN:s uppdrag är att bedriva utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området samt utbildning inom språklig kommunikation.

Grundutbildningen vid avdelningen riktar sig mot förskola och skola, en viktig del av välfärdssektorn. Vår forskar- och grundutbildning och våra forskare har väl etablerade kontakter med fältet.

Kontakter

Kalendarium vid ISV

Nyheter

Utbildning

Våra utbildningsprogram

Forskning

Forskarutbildning vid avdelning LEN

Följ oss på sociala medier!

Publikationer

2018

Maria Simonsson

Föräldraidentiteter som skapas och formas under inskolningen i förskolan

Ingår i , Venue

Artikel i tidskrift

Lina Söderman Lago, Helena Ackesjö, Sven Persson

Erkännandets dynamik: Förskoleklasslärarestolkningar av ny läroplanstext

Ingår i Educare - Vetenskapliga skrifter

Artikel i tidskrift

Patrick Schooner, Claes Klasander, Jonas Hallström

Swedish technology teachers’ views on assessing student understandings of technological systems

Ingår i International journal of technology and design education

Artikel i tidskrift

Medarbetare

Relaterat innehåll