Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN)

LEN:s uppdrag är att bedriva utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området samt utbildning inom språklig kommunikation.

Grundutbildningen vid avdelningen riktar sig mot förskola och skola, en viktig del av välfärdssektorn. Vår forskar- och grundutbildning och våra forskare har väl etablerade kontakter med fältet.

Kontakter

Kalendarium vid ISV

Nyheter

Konferens

Utbildning

Våra utbildningsprogram

Forskning

Forskarutbildning vid avdelning LEN

Språkverkstaden och MTS

Följ oss på Instagram!

Publikationer

2017

Lena Martinsson, Eva Reimers

Political subjectivity and the experiment of democracy: a conclusion

Kapitel i bok, del av antologi

Eva Reimers

Why education?: economic and political subjectivities in public discourses on education

Kapitel i bok, del av antologi

Medarbetare

Anknutna

Relaterat innehåll