Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN)

Avdelning LEN:s uppdrag är att bedriva utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området samt utbildning inom språklig kommunikation.

Grundutbildningen vid avdelningen riktar sig mot förskola och skola, en viktig del av välfärdssektorn. Vår forskar- och grundutbildning och våra forskare har väl etablerade kontakter med fältet.

Kontakter

Kalendarium vid ISV

Nyheter

Utbildning

Våra utbildningsprogram

Forskning

Forskarutbildning vid avdelning LEN

Språkverkstaden och MTS

Följ oss på sociala medier!

Publikationer

2018

Karin Stolpe, Gunnar Höst, Jonas Hallström

Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö

Bok

Magnus Dahlstedt, Kenneth Petersson

Sammanhållningens genealogi: Viljan att ordna

Ingår i Förortsdrömmar

Kapitel i bok, del av antologi

Ulf Olsson, Kenneth Peterson, John B. Krejsler

Student centredness and learning from the perspective of history of the present

Ingår i Critical Analyses of Educational Reforms in an Era of Transnational Governance

Kapitel i bok, del av antologi

Medarbetare

Anknutna

Relaterat innehåll