Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN)

Avdelning LEN:s uppdrag är att bedriva utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området samt utbildning inom språklig kommunikation.

Grundutbildningen vid avdelningen riktar sig mot förskola och skola, en viktig del av välfärdssektorn. Vår forskar- och grundutbildning och våra forskare har väl etablerade kontakter med fältet.

Kontakter
Visa/dölj innehåll

Kalendarium vid ISV
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Våra utbildningsprogram

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid avdelning LEN
Visa/dölj innehåll

Följ oss på sociala medier!

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll