Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN)

LEN:s uppdrag är att bedriva utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området samt utbildning inom språklig kommunikation.

Grundutbildningen vid avdelningen riktar sig mot förskola och skola, en viktig del av välfärdssektorn. Vår forskar- och grundutbildning och våra forskare har väl etablerade kontakter med fältet.

Kontakter

Kalendarium vid ISV

Nyheter

Utbildning

Våra utbildningsprogram

Forskning

Forskarutbildning vid avdelning LEN

Språkverkstaden och MTS

Följ oss på sociala medier!

Publikationer

2018

Jonas Hallström

Exploring the relationship between technology education and educational sloyd

Ingår i Handbook of technology education

Kapitel i bok, del av antologi

2017

Cecilia Axell

Critiquing literature: children's literature as a learning tool for critical awareness

Ingår i Critique in design and technology education

Kapitel i bok, del av antologi

Lina Söderman Lago, Helene Elvstrand

Pupils’ everyday transitions in school as a condition for social relations and activities in leisure time centres

Ingår i Early years

Artikel i tidskrift

Medarbetare

Anknutna

Relaterat innehåll