Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN)

Avdelning LEN:s uppdrag är att bedriva utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området samt utbildning inom språklig kommunikation.

Grundutbildningen vid avdelningen riktar sig mot förskola och skola, en viktig del av välfärdssektorn. Vår forskar- och grundutbildning och våra forskare har väl etablerade kontakter med fältet.

Kontakter

Kalendarium vid ISV

Nyheter

Utbildning

Våra utbildningsprogram

Forskning

Forskarutbildning vid avdelning LEN

Följ oss på sociala medier!

Publikationer

2018

Katarina Elfström Pettersson

“Intra-visuals” – Experimenting with drawing as a way of doing research

Ingår i NERA 2018 - 46th CONGRESSEducational Research: Boundaries, Breaches and Bridges

Konferensbidrag

Johanna Frejd

“If It Lived Here, It Would Die.” Children’s Useof Materials as Semiotic Resources in GroupDiscussions About Evolution

Ingår i Journal of Research in Childhood Education

Artikel i tidskrift

Maria Simonsson

Föräldraidentiteter som skapas och formas under inskolningen i förskolan

Ingår i , Venue

Artikel i tidskrift

Medarbetare

Relaterat innehåll