Avdelningen för omvårdnad (OMV)

Avdelningen för omvårdnad (OMV/ISV) är en avdelning som bedriver utbildning och forskning inom omvårdnad vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) och Medicinska fakulteten. 

Vi satsar på kreativt nytänkande och eftersträvar ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt arbetssätt med målsättning att integrera kunskaper, teorier och metoder från olika ämnen och vetenskapsområden. 

Vi har ett tätt samarbete med Avdelningen för omvårdnad vid Institutionen för medicin och hälsa (OMV/IMH). Tillsammans bedriver vi utbildning inom omvårdnad på grund- och avancerad nivå.

Kontakter

Om OMV/ISV

Utbildning

På denna avdelning finns utbildning inom omvårdnad på grund- och avancerad nivå. Vi ger samtliga kurser vid Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping och undervisar inom de olika specialistsjuksköterskeprogrammen och Barnmorskeprogrammet.

Vi ger även kurser inom det Interprofessionella masterprogrammet (Arbetsterapi/ folkhälsovetenskap/ fysioterapi/ logopedi/ medicinsk pedagogik/ omvårdnad) vid Medicinska fakulteten.


Forskning och forskarutbildning

Forskningen bedrivs huvudsakligen inom omvårdnad som ingår i området Vårdvetenskap vid Medicinska fakulteten.

Forskarutbildningen finns inom Medicinsk vetenskap/Omvårdnad.

Fristående kurser och uppdragsverksamhet

Våra fristående kurser grupperas inom Medicinska fakulteten.

Vi erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar riktade mot organisationer, kommuner, landsting, myndigheter och företag. Vi skräddarsyr utbildningar efter önskemål på både grund- och avancerad nivå.

Forskning

Några av våra forskningsprojekt

Utbildning

Utbildning på avancerad nivå

Fristående kurser, uppdragsverksamhet och forskarutbildning

Medarbetare

Anknutna

Nyheter

Sociala medier

Kalendarier

Relaterat innehåll