Avdelningen för omvårdnad (OMV)

Avdelningen för omvårdnad (OMV/ISV) är en avdelning som bedriver utbildning och forskning inom omvårdnad vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) och Medicinska fakulteten. 

Vi satsar på kreativt nytänkande och eftersträvar ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt arbetssätt med målsättning att integrera kunskaper, teorier och metoder från olika ämnen och vetenskapsområden. 

Vi har ett tätt samarbete med Avdelningen för omvårdnad vid Institutionen för medicin och hälsa (OMV/IMH). Tillsammans bedriver vi utbildning inom omvårdnad på grund- och avancerad nivå.

OMV/ISV
Visa/dölj innehåll

Utbildning

På denna avdelning finns utbildning inom omvårdnad på grund- och avancerad nivå. Vi ger samtliga kurser vid Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping och undervisar inom de olika specialistsjuksköterskeprogrammen och Barnmorskeprogrammet.

Vi ger även kurser inom det Interprofessionella masterprogrammet (Arbetsterapi/ folkhälsovetenskap/ fysioterapi/ logopedi/ medicinsk pedagogik/ omvårdnad) vid Medicinska fakulteten.


Forskning och forskarutbildning

Forskningen bedrivs huvudsakligen inom omvårdnad som ingår i området Vårdvetenskap vid Medicinska fakulteten. Avdelningen har ett antal pågående forskningsprojekt om till exempel användningen av e-hälsoverktyg och forskning rörande att leva med demenssjukdom.

Forskarutbildningen finns inom Medicinsk vetenskap/Omvårdnad och har flera doktorander.

Fristående kurser och uppdragsverksamhet

Våra fristående kurser grupperas inom Medicinska fakulteten.

Vi erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar riktade mot organisationer, kommuner, landsting, myndigheter och företag. Vi skräddarsyr utbildningar efter önskemål på både grund- och avancerad nivå.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Några av våra forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Utbildning på avancerad nivå
Visa/dölj innehåll

Fristående kurser, uppdragsverksamhet och forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kalendarier
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll