Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO)

REMESOFoto: Nedzad Mesic

Om REMESO

REMESO är ett FORTE Excellence Center för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet.

Institutet samlar forskare från flera forskningsmiljöer och leder utbildningsprogrammen Samhälls- och kulturanalys (fil.kand.) Samhälls- och välfärdsstudier (MA), forskarutbildning i etnicitets- och migrationsstudier och ett internationellt masterprogram i etnicitets och migrationsstudier. Därtill finns sedan 2010 en internationell forskarskola REMESO Graduate School, som ger kurser för internationella PhD- och MA-studenter. 

Föreståndare för Institutet är Professor Carl-Ulrik Schierup och biträdande föreståndare är Docent Anders Neergaard.

Institutet startade i januari 2008 med stöd från FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för en stark forskningsmiljö kring frågor om arbetsliv, migration och etnicitet vid Linköpings universitet. Universitetet och Norrköpings kommun bidrar med viktigt stöd för verksamheten. Institutet är placerat vid Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) och vår fysiska adress är Bomullsspinneriet, Campus Norrköping, mitt i Industrilandskapet.

REMESOs forskning är indelad i fem olika spår:

  • Migration, Welfare and the Political Economy of Labour Market Segmentation
  • Globalisation and the Reconstitution of Normative and Legal Frameworks
  • Post-National Strategies for Growth, Inclusion and Diversity
  • Citizenship and Ethnic Relations: Social, Cultural and Historical Perspectives
  • Migration, Public Service and Health

 

Se alla projekt i REMESOs forskningsdatabas >>

Seminarier, workshops och konferenser

Forskning

Utbildning

Medarbetare

Relaterat innehåll

Kontakt

Besöksadress:
Campus Norrköping
Bomullsspinneriet
Holmentorget 10
Plan 3 och 4

Postadress:
Linköpings universitet
ISV-REMESO
601 74 Norrköping

Tel: 

+46 11 36 30 00

Nyheter