Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO)

REMESOFoto: Nedzad Mesic

Om REMESO

REMESO är ett institut under Rektor och en avdelning inom ISV för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade villkor i arbetslivet.

REMESO samlar forskare från flera forskningsmiljöer och leder utbildningsprogrammen Samhälls- och kulturanalys (fil.kand.), forskarutbildning i etnicitets- och migrationsstudier och ett internationellt masterprogram i etnicitets och migrationsstudier. Därtill finns sedan 2010 en internationell forskarskola REMESO Graduate School, som ger kurser för internationella PhD- och MA-studenter. 

Föreståndare för Institutet är Docent Anders Neergaard och biträdande föreståndare är Professor Stefan Jonsson. Chef för avdelningen är Universitetslektor Anita Andersson.

Institutet startade i januari 2008 med stöd från FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för en stark forskningsmiljö kring frågor om arbetsliv, migration och etnicitet vid Linköpings universitet. Universitetet och Norrköpings kommun bidrar med viktigt stöd för verksamheten. Institutet är placerat vid Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) och vår fysiska adress är Bomullsspinneriet, Campus Norrköping, mitt i Industrilandskapet.

REMESO har nyligen sänt in en självevalueringsrapport till Forte för de första 10 årens verksamhet.  Läs rapporten här.

 

REMESOs forskning är indelad i fem olika spår:

  • Migration, Welfare and the Political Economy of Labour Market Segmentation
  • Globalisation and the Reconstitution of Normative and Legal Frameworks
  • Post-National Strategies for Growth, Inclusion and Diversity
  • Citizenship and Ethnic Relations: Social, Cultural and Historical Perspectives
  • Migration, Public Service and Health

 

Se alla projekt i REMESOs forskningsdatabas >>

Nyheter

Seminarier, workshops och konferenser

Forskning

Utbildning

Medarbetare och kontakt

Besök och telefon:
Campus Norrköping
Bomullsspinneriet
Holmentorget 10

+46 11 36 30 00

Postadress:
Linköpings universitet
ISV-REMESO
601 74 Norrköping

Samordnare Eva Rehnholm

Relaterat innehåll

Evaluation Report 2008-2017