Beräkningsmatematik (BM)

Beräkningsmatematik är den gren av tillämpad matematik, som utvecklar och analyserar numeriska metoder och algoritmer för lösning av problem huvudsakligen från teknik och naturvetenskap. Viktiga frågeställningar är välställdhet av de styrande partiella differentialekvationerna och konvergens hos de numeriska approximationerna. Andra ämnen såsom noggrannhet, stabilitet och effektivitet av den numeriska approximationen och datorimplementation studeras också. Forskningen vid avdelningen är inriktad mot lösning av tidsberoende partiella differentialekvationer.

Kontakter

Publikationer

Senaste publikationerna

2018

Emanuel Evarest Sinkwembe, Fredrik Berntsson, Martin Singull, Xiangfeng Yang

Weather Derivatives Pricing Using Regime Switching Model

Ingår i , Monte Carlo Methods and Applications

Artikel i tidskrift

Mohammad Jahedi, Fredrik Berntsson, Joakim Wren, Bahram Moshfegh

Transient inverse heat conduction problem of quenching a hollow cylinder by one row of water jets

Ingår i International Journal of Heat and Mass Transfer

Artikel i tidskrift

2017

Viktor Linders

Error analysis of summation-by-parts formulations: Dispersion, transmission and accuracy

Doktorsavhandling, sammanläggning

Cristina La Cognata, Jan Nordström

Spectral analysis of the incompressible Navier-Stokes equations with different boundary conditions

Rapport

Fredrik Berntsson, Matts Karlsson, Vladimir Kozlov, Sergey A. Nazarov

A one-dimensional model of a false aneurysm

Ingår i , International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES)

Artikel i tidskrift

Forskning

Utbildning

Nyhetsartiklar

Medarbetare

Adresser

Besöksadress

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 21-25, Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet, Matematiska institutionen, 581 83 Linköping

Institution och campus