Beräkningsmatematik (BM)

Beräkningsmatematik är den gren av tillämpad matematik, som utvecklar och analyserar numeriska metoder och algoritmer för lösning av problem huvudsakligen från teknik och naturvetenskap. Viktiga frågeställningar är välställdhet av de styrande partiella differentialekvationerna och konvergens hos de numeriska approximationerna. Andra aspekter såsom noggrannhet, stabilitet och effektivitet av den numeriska approximationen och datorimplementation studeras också. Forskningen vid avdelningen är inriktad mot lösning av tidsberoende partiella differentialekvationer.

Kontakter

Publikationer

Senaste publikationerna

2018

Tomas Lundquist, Arnaud Malan, Jan Nordström

A hybrid framework for coupling arbitrary summation-by-parts schemes on general meshes

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Grayson Webb

A Gaussian Mixture Model based Level Set Method for Volume Segmentation in Medical Images

Studentuppsats (Examensarbete)

Mohammad Jahedi, Fredrik Berntsson, Joakim Wren, Bahram Moshfegh

Transient inverse heat conduction problem of quenching a hollow cylinder by one row of water jets

Ingår i International Journal of Heat and Mass Transfer

Artikel i tidskrift

Gunilla Kreiss, Lars Eldén

Preface

Ingår i BIT Numerical Mathematics

Artikel i tidskrift

Samira Nikkar, Jan Nordström

Summation-by-Parts Operators for Non-Simply Connected Domains

Ingår i SIAM Journal on Scientific Computing

Artikel i tidskrift

Forskning

Utbildning

Nyhetsartiklar

Medarbetare

Adresser

Besöksadress

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 21-25, Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet, Matematiska institutionen, 581 83 Linköping

Institution och campus