Beräkningsmatematik (BM)

Beräkningsmatematik är den gren av tillämpad matematik, som utvecklar och analyserar numeriska metoder och algoritmer för lösning av problem huvudsakligen från teknik och naturvetenskap. Viktiga frågeställningar är välställdhet av de styrande partiella differentialekvationerna och konvergens hos de numeriska approximationerna. Andra ämnen såsom noggrannhet, stabilitet och effektivitet av den numeriska approximationen och datorimplementation studeras också. Forskningen vid avdelningen är inriktad mot lösning av tidsberoende partiella differentialekvationer.

Kontakter

Publikationer

Senaste publikationerna

2018

Andrea Alessandro Ruggiu, Jan Nordström

On pseudo-spectral time discretizations in summation-by-parts form

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Magnus Svärd, Jan Nordström

Response to “Convergence of Summation-by-Parts Finite Difference Methods for the Wave Equation”

Ingår i Journal of Scientific Computing

Artikel i tidskrift

Tomas Lundquist, Arnaud Malan, Jan Nordström

A hybrid framework for coupling arbitrary summation-by-parts schemes on general meshes

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Mohammad Jahedi, Fredrik Berntsson, Joakim Wren, Bahram Moshfegh

Transient inverse heat conduction problem of quenching a hollow cylinder by one row of water jets

Ingår i International Journal of Heat and Mass Transfer

Artikel i tidskrift

Jan Nordström, Hannes Frenander

On Long Time Error Bounds for the Wave Equation on Second Order Form

Ingår i Journal of Scientific Computing

Artikel i tidskrift

Forskning

Utbildning

Nyhetsartiklar

Medarbetare

Adresser

Besöksadress

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 21-25, Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet, Matematiska institutionen, 581 83 Linköping

Institution och campus