Beräkningsmatematik (BM)

Beräkningsmatematik är den gren av tillämpad matematik, som utvecklar och analyserar numeriska metoder och algoritmer för lösning av problem huvudsakligen från teknik och naturvetenskap. Viktiga frågeställningar är välställdhet av de styrande partiella differentialekvationerna och konvergens hos de numeriska approximationerna. Andra aspekter såsom noggrannhet, stabilitet och effektivitet av den numeriska approximationen och datorimplementation studeras också. Forskningen vid avdelningen är inriktad mot lösning av tidsberoende partiella differentialekvationer.

Kontakt

Publikationer

Senaste publikationerna

2019

Jan Nordström, Markus Wahlsten

Robust Design of Initial Boundary Value Problems

Ingår i Uncertainty Management for Robust Industrial Design in Aeronautics

Kapitel i bok, del av antologi

Samira Nikkar, Jan Nordström

A dual consistent summation-by-parts formulation for the linearized incompressible Navier-Stokes equations posed on deforming domains

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

2018

Tommy Elfving, Per Christian Hansen

UNMATCHED PROJECTOR/BACKPROJECTOR PAIRS: PERTURBATION AND CONVERGENCE ANALYSIS

Ingår i SIAM Journal on Scientific Computing

Artikel i tidskrift

Hannes Frenander, Jan Nordström

Spurious solutions for the advection-diffusion equation using wide stencils for approximating the second derivative

Ingår i Numerical Methods for Partial Differential Equations

Artikel i tidskrift

Fredrik Berntsson, Matts Karlsson, Vladimir Kozlov, Sergei A. Nazarov

A Modification to the Kirchhoff Conditions at a Bifurcation and Loss Coefficients

Rapport

Forskning

Utbildning

Nyhetsartiklar

Medarbetare

Adresser

Besöksadress

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 21-25, Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet, Matematiska institutionen, 581 83 Linköping

Institution och campus