Beräkningsmatematik (BM)

Beräkningsmatematik är den gren av tillämpad matematik, som utvecklar och analyserar numeriska metoder och algoritmer för lösning av problem huvudsakligen från teknik och naturvetenskap. Viktiga frågeställningar är välställdhet av de styrande partiella differentialekvationerna och konvergens hos de numeriska approximationerna. Andra aspekter såsom noggrannhet, stabilitet och effektivitet av den numeriska approximationen och datorimplementation studeras också. Forskningen vid avdelningen är inriktad mot lösning av tidsberoende partiella differentialekvationer.

Kontakter

Publikationer

Senaste publikationerna

2019

Jan Nordström, Markus Wahlsten

Robust Design of Initial Boundary Value Problems

Ingår i Uncertainty Management for Robust Industrial Design in Aeronautics

Kapitel i bok, del av antologi

Samira Nikkar, Jan Nordström

A dual consistent summation-by-parts formulation for the linearized incompressible Navier-Stokes equations posed on deforming domains

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

2018

Markus Wahlsten, Jan Nordström

The effect of uncertain geometries on advection–diffusion of scalar quantities

Ingår i BIT Numerical Mathematics

Artikel i tidskrift

Jan Nordström, Hannes Frenander

On Long Time Error Bounds for the Wave Equation on Second Order Form

Ingår i Journal of Scientific Computing

Artikel i tidskrift

Markus Wahlsten, Jan Nordström

An efficient hybrid method for uncertainty quantification

Rapport

Forskning

Utbildning

Nyhetsartiklar

Medarbetare

Adresser

Besöksadress

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 21-25, Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet, Matematiska institutionen, 581 83 Linköping

Institution och campus