Beräkningsmatematik (BM)

Beräkningsmatematik är den gren av tillämpad matematik, som utvecklar och analyserar numeriska metoder och algoritmer för lösning av problem huvudsakligen från teknik och naturvetenskap. Viktiga frågeställningar är välställdhet av de styrande partiella differentialekvationerna och konvergens hos de numeriska approximationerna. Andra aspekter såsom noggrannhet, stabilitet och effektivitet av den numeriska approximationen och datorimplementation studeras också. Forskningen vid avdelningen är inriktad mot lösning av tidsberoende partiella differentialekvationer.

Kontakter

Publikationer

Senaste publikationerna

2018

Andrea Alessandro Ruggiu, Jan Nordström

On pseudo-spectral time discretizations in summation-by-parts form

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Magnus Svärd, Jan Nordström

Response to “Convergence of Summation-by-Parts Finite Difference Methods for the Wave Equation”

Ingår i Journal of Scientific Computing

Artikel i tidskrift

Markus Wahlsten, Jan Nordström

Stochastic Galerkin Projection and Numerical Integration for Stochastic Investigations of the Viscous Burgers’ Equation

Rapport

Samira Nikkar, Jan Nordström

Summation-by-Parts Operators for Non-Simply Connected Domains

Ingår i SIAM Journal on Scientific Computing

Artikel i tidskrift

Viktor Linders, Tomas Lundquist, Jan Nordström

On the order of Accuracy of Finite Difference Operators on Diagonal Norm Based Summation-by-Parts Form

Ingår i SIAM Journal on Numerical Analysis

Artikel i tidskrift

Forskning

Utbildning

Nyhetsartiklar

Medarbetare

Adresser

Besöksadress

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 21-25, Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet, Matematiska institutionen, 581 83 Linköping

Institution och campus