Beräkningsmatematik (BM)

Beräkningsmatematik är den gren av tillämpad matematik, som utvecklar och analyserar numeriska metoder och algoritmer för lösning av problem huvudsakligen från teknik och naturvetenskap.

Viktiga frågeställningar inom beräkningsmatematik är välställdhet av de styrande partiella differentialekvationerna och konvergens hos de numeriska approximationerna. Andra aspekter såsom noggrannhet, stabilitet och effektivitet av den numeriska approximationen och datorimplementation studeras också. Forskningen vid avdelningen är inriktad mot lösning av tidsberoende partiella differentialekvationer.

Konferenser
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationerna

2021

2020

Seminarier
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Institution och campus
Visa/dölj innehåll