Beräkningsmatematik (BM)

Beräkningsmatematik är den gren av tillämpad matematik, som utvecklar och analyserar numeriska metoder och algoritmer för lösning av problem huvudsakligen från teknik och naturvetenskap. Viktiga frågeställningar är välställdhet av de styrande partiella differentialekvationerna och konvergens hos de numeriska approximationerna. Andra ämnen såsom noggrannhet, stabilitet och effektivitet av den numeriska approximationen och datorimplementation studeras också. Forskningen vid avdelningen är inriktad mot lösning av tidsberoende partiella differentialekvationer.

Inom grundutbildningen ges undervisning i Matlab-programmering, grundläggande användning och analys av numeriska algoritmer samt fortsättningskurser inom linjär algebra, linjär analys och partiella differentialekvationer. 

Kontakter

Publikationer

Senaste publikationerna

2017

Viktor Linders, Tomas Lundquist, Jan Nordström

On the order of Accuracy of Finite Difference Operators on Diagonal Norm Based Summation-By-Parts Form

Rapport

Cristina La Cognata, Jan Nordström

Spectral analysis of the incompressible Navier-Stokes equations with different boundary conditions

Rapport

Ossian O'Reilly, Eric M Dunham, Jan Nordström

Simulation of Wave Propagation Along Fluid-Filled Cracks Using High-Order Summation-by-Parts Operators and Implicit-Explicit Time Stepping

Ingår i SIAM Journal on Scientific Computing

Artikel i tidskrift

Magnus Svärd, Jan Nordström

Response to “Convergence of Summation-by-Parts Finite Difference Methods for the Wave Equation”

Ingår i Journal of Scientific Computing

Artikel i tidskrift

Samira Nikkar, Jan Nordström

A fully discrete, stable and conservative summation-by-parts formulation for deforming interfaces

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Forskning

Forskarutbildning

Nyhetsartiklar

Medarbetare

Adresser

Besöksadress

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 21-25, Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet, Matematiska institutionen, 581 83 Linköping

Institution och campus