Beräkningsmatematik (BM)

Beräkningsmatematik är den gren av tillämpad matematik, som utvecklar och analyserar numeriska metoder och algoritmer för lösning av problem huvudsakligen från teknik och naturvetenskap. Viktiga frågeställningar är välställdhet av de styrande partiella differentialekvationerna och konvergens hos de numeriska approximationerna. Andra aspekter såsom noggrannhet, stabilitet och effektivitet av den numeriska approximationen och datorimplementation studeras också. Forskningen vid avdelningen är inriktad mot lösning av tidsberoende partiella differentialekvationer.

Disputationer
Visa/dölj innehåll

25 oktober 2019

Disputation inom beräkningsmatematik: Andrea Alessandro Ruggiu

kl. 13.15 – 15.30 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, plan 2, Campus Valla

Andrea Alessandro Ruggiu, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Eigenvalue analysis and convergence acceleration techniques for summation-by-parts approximations". Opponent är Daniel Appelö, Associate Professor, University of Colorado Boulder. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

Andrea Alessandro Ruggiu

Forskning
Visa/dölj innehåll

Publikationer och seminarier
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationerna

2019

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Institution och campus
Visa/dölj innehåll