Matematisk statistik (MS)

Matematisk statistik är vetenskapen som handlar om slump och sannolikheter. Den teoretiska forskningen inom ämnet är inriktad mot sannolikhetsteori och statistisk inferens, där sannolikhetsteorin utgör grunden för den statistiska inferensteorin (läran om hur man ska dra slutsatser ur data med slumpmässiga inslag). Verksamheten vid avdelningen täcker ett brett spektrum, från stokastisk analys, stokastiska processer till tillämpad och teoretisk multivariat statistisk inferens.

Forskning

Utbildning

Grundutbildning

De flesta av civilingenjörsutbildningarna och Matematisk-naturvetenskaplig utbildning samt lärarutbildningen läser minst en obligatorisk kurs i matematisk statistik.

Grundkurserna innefattar sannolikhetslära, matematisk modellering av slumpmässiga försök, samt statistisk teori och metodik. Vi ger också fortsättningskurser i mer avancerad sannolikhetslära, stokastiska processer, stokastiska modeller för finansmarknader, statistisk försöksplanering, multivariat statistik, Bayesianska nätverk, samt avancerad statistisk teori.

Länk till Studieinformation, en databas för fristående kurser, programkurser och program vid Linköpings universitet.

Forskarutbildning

Publikationer och seminarier

Nyheter

Kontakta oss

Institution och campus