Matematik och tillämpad matematik (MTM)

På avdelningen bedrivs både inomvetenskaplig och tillämpad forskning inom många olika matematiska områden såsom analys, algebra, geometri, topologi, kombinatorik och matematikdidaktik. För den tillämpade matematiken är målen att införa matematiska metoder och teorier i redan befintliga områden inom vetenskap och teknik, samt att utveckla verktyg för att lösa nya problem.

Matematik har en naturlig och viktig plats i många av Linköpings universitets utbildningsprogram, i synnerhet civilingenjörsprogrammen, och avdelningens undervisning består till stor del av grundläggande, såväl som avancerade, kurser i matematik för dessa studenter.

Avdelningen är indelad i två enheter: Analys och didaktik (ANDI) och Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD).

Från kalendern
Visa/dölj innehåll

9 maj 2019

Disputation inom matematik: Arpan Ghosh

kl. 10.15 – 12.30 Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla

Arpan Ghosh, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Mathematical modelling of flow through thin curved pipes with application to hemodynamics". Opponent är Grigory Panasenko, professor, Université Jean Monnet, Saint-Etienne. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

4 juni 2019

Disputation inom matematik: Adson Banda

kl. 13.15 – 15.30 Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla

Adson Banda, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Coherent Functors and Asymptotic Properties". Opponent är Peter Schenzel, docent, Martin Luther University Halle- Wittenberg. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Kontakt

Konferenser
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Grundutbildning

Studenter på de tekniska och matematisk-naturvetenskapliga utbildningarna samt lärarutbildningen i matematik inleder som regel sina studier med grundkurser i matematik.

Grundkurserna innefattar linjär algebra, en- och flervariabelanalys, diskret matematik samt geometri. Våra fortsättningskurser innehåller vektoranalys, komplex analys, transformteori, fourier- och waveletanalys, funktionalanalys  samt ordinära och partiella differentialekvationer. Även kurser i abstrakt algebra, talteori, grafteori, geometri, differentialgeometri och relativitetsteori ges.

Länk till Studieinformation, en databas för fristående kurser, programkurser och program vid Linköpings universitet.

Forskarutbildning

Publikationer och seminarier
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Avdelningschef/enhetschef ANDI, enhetschef ALGD/huvudstudierektor MAI/studierektor MTM, studierektor MTM, och avdelningsadministratör

Medarbetare

Adress

Besöksadress

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 21-25, Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet, Matematiska institutionen, 581 83 Linköping

Institution och campus
Visa/dölj innehåll