Matematik och tillämpad matematik (MTM)

På avdelningen bedrivs både inomvetenskaplig och tillämpad forskning inom många olika matematiska områden såsom analys, algebra, geometri, topologi, kombinatorik och matematikdidaktik.

För den tillämpade matematiken är målen att införa matematiska metoder och teorier i redan befintliga områden inom vetenskap och teknik, samt att utveckla verktyg för att lösa nya problem.

Matematik har en naturlig och viktig plats i många av Linköpings universitets utbildningsprogram, i synnerhet civilingenjörsprogrammen, och avdelningens undervisning består till stor del av grundläggande, såväl som avancerade, kurser i matematik för dessa studenter.

Avdelningen är indelad i två enheter: Analys och didaktik (ANDI) och Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD).

KonferenserVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Senaste publikationerna

2021

2020

SeminarierVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

Grundutbildning

Studenter på de tekniska och matematisk-naturvetenskapliga utbildningarna samt lärarutbildningen i matematik inleder som regel sina studier med grundkurser i matematik.

Grundkurserna innefattar linjär algebra, en- och flervariabelanalys, diskret matematik samt geometri. Våra fortsättningskurser innehåller vektoranalys, komplex analys, transformteori, fourier- och waveletanalys, funktionalanalys  samt ordinära och partiella differentialekvationer. Även kurser i abstrakt algebra, talteori, grafteori, geometri, differentialgeometri och relativitetsteori ges.

Länk till Studieinformation, en databas för fristående kurser, programkurser och program vid Linköpings universitet.

Forskarutbildning

NyheterVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Medarbetare

Adress

Besöksadress

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 21-25, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Matematiska institutionen
581 83 Linköping

Institution och campusVisa/dölj innehåll