Matematik och tillämpad matematik (MTM)

På avdelningen bedrivs både inomvetenskaplig och tillämpad forskning inom många olika matematiska områden såsom analys, algebra, geometri, topologi, kombinatorik och matematikdidaktik. För den tillämpade matematiken är målen att införa matematiska metoder och teorier i redan befintliga områden inom vetenskap och teknik, samt att utveckla verktyg för att lösa nya problem.

Matematik har en naturlig och viktig plats i många av Linköpings universitets utbildningsprogram, i synnerhet civilingenjörsprogrammen, och avdelningens undervisning består till stor del av grundläggande, såväl som avancerade, kurser i matematik för dessa studenter.

Avdelningen är indelad i två enheter: Analys och didaktik (ANDI) och Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD).

Från kalendern

27 september 2018

Licentiatseminarium inom matematik: Ahmed Al-Shujary

kl. 10.15 – 12.00 Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla

Ahmed Al-Shujary, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Kähler-Poisson algebras". Opponent är Johan Öinert, professor, Blekinge Tekniska Högskola. Seminariet hålls på engelska och är öppet för allmänheten.

Kontakt

1 oktober 2018

Kontakter

Forskning

Utbildning

Grundutbildning

Studenter på de tekniska och matematisk-naturvetenskapliga utbildningarna samt lärarutbildningen i matematik inleder som regel sina studier med grundkurser i matematik.

Grundkurserna innefattar linjär algebra, en- och flervariabelanalys, diskret matematik samt geometri. Våra fortsättningskurser innehåller vektoranalys, komplex analys, transformteori, fourier- och waveletanalys, funktionalanalys  samt ordinära och partiella differentialekvationer. Även kurser i abstrakt algebra, talteori, grafteori, geometri, differentialgeometri och relativitetsteori ges.

Länk till Studieinformation, en databas för fristående kurser, programkurser och program vid Linköpings universitet.

Forskarutbildning

Nyhetsartiklar

Medarbetare

Seminarier och publikationer

Adresser

Besöksadress

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 21-25, Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet, Matematiska institutionen, 581 83 Linköping

Institution och campus