Optimeringslära (OPT)

Att optimera är att finna bästa möjliga lösningen till ett problem. Optimeringslära är en matematisk vetenskap och bygger på matematiska modeller som definierar vad som är bra/dåligt och vad som är tillåtet/otillåtet. För att finna den bästa lösningen till en sådan modell används effektiva lösningsmetoder, baserade på matematiska algoritmer och effektiva datorimplementeringar. På detta sätt kan man lösa verkliga problem inom vitt skilda områden, såsom telekommunikation, skogsindustri, järnväg, finans, transporter, produktion med mera.

Från kalendern

22 Mars 2019

Licentiatseminarium inom optimeringslära: Björn Morén

kl. 10:15 – 12:30 Nobel BL32, B-huset, ingång 23, plan 2, Campus Valla

Björn Morén, vid Matematiska institutionen, försvarar sin avhandling med titeln "Mathematical Modelling of Dose Planning in High Dose-Rate Brachytherapy". Opponent är Sebastiaan Breedveld, Assistant Professor, Erasmus University, Rotterdam. Seminariet hålls på engelska och är öppet för allmänheten.

Kontakt

Björn Morén

Forskning

Utbildning

Grundutbildning

De flesta av civilingenjörsutbildningarna och Matematisk-naturvetenskaplig utbildning läser minst en obligatorisk kurs i optimeringslära.

Grundurserna innefattar modellering, matematisk teori och lösningsmetoder för olika optimeringsproblem inom främst linjär-, ickelinjär-, nätverks- och heltalsoptimering. Vi ger också påbyggnadskurser som innehåller avancerad modellering, Lagrangerelaxation, subgradientsoptimering, kolumngenerering, dekompostionsmetoder, heuristiker, metaheuristiker.

Länk till våra grundutbildningskurser på Optimeringslära

Forskarutbildning

Publikationer och seminarier

Nyheter

Kontakta oss

Institution och campus