Optimeringslära (OPT)

Att optimera är att finna bästa möjliga lösningen till ett problem. Optimeringslära är en matematisk vetenskap och bygger på matematiska modeller som definierar vad som är bra/dåligt och vad som är tillåtet/otillåtet.

För att finna den bästa lösningen till en sådan modell används effektiva lösningsmetoder, baserade på matematiska algoritmer och effektiva datorimplementeringar. På detta sätt kan man lösa verkliga problem inom vitt skilda områden, såsom telekommunikation, skogsindustri, järnväg, finans, transporter, produktion med mera.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationerna

2020

Seminarier
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Grundutbildning

De flesta av civilingenjörsutbildningarna och Matematisk-naturvetenskaplig utbildning läser minst en obligatorisk kurs i optimeringslära.

Grundurserna innefattar modellering, matematisk teori och lösningsmetoder för olika optimeringsproblem inom främst linjär-, ickelinjär-, nätverks- och heltalsoptimering. Vi ger också påbyggnadskurser som innehåller avancerad modellering, Lagrangerelaxation, subgradientsoptimering, kolumngenerering, dekompostionsmetoder, heuristiker, metaheuristiker.

Länk till Studieinformation, en databas för fristående kurser, programkurser och program vid Linköpings universitet.

Forskarutbildning

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Institution och campus
Visa/dölj innehåll