Optimeringslära (OPT)

Att optimera är att finna bästa möjliga lösningen till ett problem. Optimeringslära är en matematisk vetenskap och bygger på matematiska modeller som definierar vad som är bra/dåligt och vad som är tillåtet/otillåtet. För att finna den bästa lösningen till en sådan modell används effektiva lösningsmetoder, baserade på matematiska algoritmer och effektiva datorimplementeringar. På detta sätt kan man lösa verkliga problem inom vitt skilda områden, såsom telekommunikation, skogsindustri, järnväg, finans, transporter, produktion med mera.

Kontakt

Forskning

Utbildning

Grundutbildning

De flesta av civilingenjörsutbildningarna och Matematisk-naturvetenskaplig utbildning läser minst en obligatorisk kurs i optimeringslära.

Grundurserna innefattar modellering, matematisk teori och lösningsmetoder för olika optimeringsproblem inom främst linjär-, ickelinjär-, nätverks- och heltalsoptimering. Vi ger också påbyggnadskurser som innehåller avancerad modellering, Lagrangerelaxation, subgradientsoptimering, kolumngenerering, dekompostionsmetoder, heuristiker, metaheuristiker.

Länk till våra grundutbildningskurser på Optimeringslära

Forskarutbildning

Nyhetsartiklar

Medarbetare

Seminarier och publikationer

Adresser

Besöksadress

Matematiska institutionen

Hus B, ingång 21-25, Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet, Matematiska institutionen, 581 83 Linköping

Institution och campus