Forum Östergötland (FORUMO)

Forum Östergötland är en stödenhet för klinisk och translationell forskning vid Linköpings Universitet och Region Östergötland. Vårt mål är att fler kliniska studier med hög kvalitet utförs vid Linköpings Universitet och Region Östergötland. 

Forum Östergötland 
All typ av klinisk forskning omges av ett omfattande regelverk som ska garantera god kvalitet, tillförlitliga data och inte minst forskningspersonen/patientens säkerhet och integritet. Forum Östergötland erbjuder stöd och rådgivning vilket underlättar för forskare att genomföra sina studier inom rådande regelverk.
 

Forum Östergötland är en del av Forum Sydost som är den Sydöstra sjukvårdsregionens infrastruktur för kliniska studier. Forum Sydost är i sin tur en del av Kliniska Studier i Sverige, kliniskastudier.se.

 

Vad kostar det?

Forum Östergötland erbjuder alltid en eller ett par kostnadsfria möten oavsett vilken av våra kompetenser som behöver anlitas. Vid behov av ett mer omfattande stöd kan man köpa någon av våra tjänster ”Projektstöd” eller ”Monitorering”.

I tjänsten projektstöd kan våra forskningskoordinatorer eller statistiker anlitas för att praktiskt utföra arbetsuppgifter som till exempel att skriva ett studieprotokoll eller för att utföra statistiska analyser. Även tjänsterna på Kliniska Forskningsenheten, KFÖ, tillhandahålls mot avgift. Kontakta oss på Forum Östergötland för prisuppgifter för just ditt ärende.       

Tjänster

Utbildning och nätverk

Feasibility

Om oss

Medarbetare

Telefon och mejl

Adress

Besöksadress

Forum Östergötland

Ingång 50, plan 10, Campus US, Universitetssjukhuset i Linköping, 581 85, Linköping

Postadress

Forum Östergötland

Linköpings universitet, Campus US, 581 85, Linköping