Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA)

Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA) är ett stöd för fakulteterna och institutionerna i deras arbete med internationalisering, forskningsfinansiering, uppdragsutbildning och samverkan.

IFSA bidrar genom sin stödverksamhet till att uppfylla LiU:s strategiska mål: hög kvalitet på utbildning, starka forskningsmiljöer och en samhällsutveckling baserad på kunskap. Tillsammans med institutioner och fakulteter arbetar IFSA för lokal och regional, men också nationell och global utveckling. På avdelningen finns fem enheter som presenteras nedan.

  • Forskningsfinansieringsenheten (Grants office)
  • Forskningsprogramenheten
  • Internationella enheten
  • Samverkansenheten
  • Uppdragsutbildningsenheten

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Forskningsfinansieringsenheten (Grants office)

Enhetschef är Agneta Jansson

Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) har till uppgift att stödja forskare vid Linköpings universitet i forskningsfinansieringsprocessen. Vi finns som en länk mellan LiU och externa finansieringsorganisationer och forskningsråd, med fokus på större nationella finansiärer och EU:s ramprogram för forskning. Enheten arbetar i nära samarbete med forskningsprogramenheten

Forskningsprogramenheten

Enhetschef är Elina Hjertström

Forskningsprogramenheten erbjuder koordineringsstöd i större forskningssatsningar vid Linköpings universitet. Däribland Sveriges största enskilda forskningssatsning Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och TAILOR, ett nätverk av excellenta forskningscentrum som fokuserar på de vetenskapliga grunderna för pålitlig artificiell intelligens. Enheten arbetar i nära samarbete med Forskningsfinansieringsenheten.

Internationella enheten

Enhetschef är Caroline Sturesson

Internationella enheten bidrar till att förverkliga LiU:s strategi för internationalisering, bland annat genom att underlätta och samordna LiU:s deltagande i internationaliseringsprogram på nationell och internationell nivå.

Samverkansenheten

Enhetschef är Maria Swartz

Samverkansenhetens roll är att utveckla universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap genom strategisk samverkan med andra lärosäten och utvalda externa partners, såväl nationellt som internationellt.

Uppdragsutbildningsenheten

Enhetschef är Sabrina Thelander

LiU Uppdragsutbildning samarbetar med och ger stöd åt våra institutioner och fakulteter i arbetet med uppdragsutbildning. Vi ska fungera som en länk mellan vårt lärosäte och offentlig sektor, företag och andra organisationer som är intresserade av kompetensutveckling för sina anställda eller medlemmar. Uppdragsutbildning vid LiU vilar på vetenskaplig grund och ska svara mot de kunskapsbehov som finns inom olika sektorer i samhället.

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll