Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA)

Linköpings universitet är en aktör på en global marknad och ska attrahera forskare och studenter från hela världen. Internationella avdelningen samordnar det internationella arbetet.

Avdelningen arbetar med utbytesprogram för lärare och studenter och samarbetar med fakulteterna med avtal med andra universitet.

Vi arrangerar mottagningar för studenter från andra länder, till exempel informationsdagar och välkomst- och avskedsceremonier och erbjuder service när universitetet får gäster från andra länder.

Avdelningen är uppdelad på tre enheter: Forskningsfinansieringsenheten (GO), Internationella enheten (IO) och Samverkansenheten (SE). 

Ledning

Medarbetare

Relaterat innehåll