Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA)

Internationaliserings-, forskningsstöds- och samverkansavdelningen (IFSA) är ett stöd för fakulteterna och institutionerna i deras arbete med internationalisering, forskningsfinansiering, uppdragsutbildning och samverkan.

IFSA bidrar genom sin stödverksamhet till att uppfylla LiU:s strategiska mål: hög kvalitet på utbildning, starka forskningsmiljöer och en samhällsutveckling baserad på kunskap. Tillsammans med institutioner och fakulteter arbetar IFSA för lokal och regional, men också nationell och global utveckling. På avdelningen finns fyra enheter som presenteras nedan.

Forskningsfinansieringsenheten

Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) har till uppgift att stödja forskare vid Linköpings universitet i forskningsfinansieringsprocessen. Vi finns som en länk mellan LiU och externa finansieringsorganisationer och forskningsråd, med fokus på större nationella finansiärer och EU:s ramprogram för forskning.
Enhetschef är Michael Lögdlund.

Internationella enheten

Internationella enheten bidrar till att förverkliga LiU:s strategi för internationalisering, bland annat genom att underlätta och samordna LiU:s deltagande i internationaliseringsprogram på nationell och internationell nivå. 
Enhetschef är Karin Gibson.

Samverkansenheten

Samverkansenhetens roll är att utveckla universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap genom strategisk samverkan med andra lärosäten och utvalda externa partners, såväl nationellt som internationellt. 
Enhetschef är Jan Axelsson.

Uppdragsutbildningsenheten

LiU Uppdragsutbildning samarbetar med och ger stöd åt våra institutioner och fakulteter i arbetet med uppdragsutbildning. Vi ska fungera som en länk mellan vårt lärosäte och offentlig sektor, företag och andra organisationer som är intresserade av kompetensutveckling för sina anställda eller medlemmar. Uppdragsutbildning vid LiU vilar på vetenskaplig grund och ska svara mot de kunskapsbehov som finns inom olika sektorer i samhället. 
Enhetschef är Sabrina Thelander.

Ledning
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll