IT-avdelningen (LIUIT)

En väl fungerande IT-miljö är en del av alla våra medarbetares och studenters vardag och det är en funktion som vår avdelning tillhandahåller, utvecklar och förvaltar. 

På IT-avdelningen arbetar vi för att leverera användarcentrerade lösningar utifrån verksamhetens behov och det är viktigt att de bygger på säkra, kostnadseffektiva och stabila tjänster samt infrastruktur. Vi arbetar med universitetet som helhet i fokus.

Vår verksamhet kännetecknas av att vi befinner oss i ett ständigt lärande för att utvecklas tillsammans med den snabbt föränderliga tekniken. Vi samarbetar både inom och utanför avdelningen för att på bästa sätt lösa våra uppgifter. Vi har som mål att arbeta med ständiga förbättringar och vara beredda att anpassa oss till förändrade förutsättningar.

IT-avdelningen består av sju enheter med olika uppdrag:

  • Applikationsenheten – designar, utvecklar, förvaltar och underhåller de applikationer som universitetet använder.
  • Digitala resursenheten – skapar gemensamma lösningar för datorsalar och hanterar ljud och bild i undervisningssalar samt uthyrning av ljud- och bildteknik internt.
  • IT-arbetsplatsenheten – administrerar, inventerar och förvaltar de olika tillgängliga arbetsplatserna i Windows, Mac och Linux.
  • IT-infrastrukturenheten – hanterar säkerhetsfrågor samt designar, utvecklar, förvaltar och underhåller vår IT-infrastruktur.
  • IT-serviceenheten – tillhandahåller stöd och hjälp till verksamheten i form av kundcenter och internutbildning.
  • Nära IT-stödenheten – erbjuder stöd, hjälp och råd för alla steg i en LiU-ägd enhets livscykel – från inköp till avveckling.
  • Projekt- och utvecklingsenheten – driver utvecklingsprojekt inom olika områden, exempelvis universitetets webbplats.

Att jobba hos oss Visa/dölj innehåll

Träffa några av oss som jobbar på IT-avdelningen.
Jag har jobbat i flera år på LiU:s IT-avdelning och har trivts varje dag. Här arbetar vi med varierande arbetsuppgifter i en avslappnad miljö, med trevliga kollegor som alltid är hjälpsamma. Vi använder oss av moderna tekniker och kompetensutveckling är en integrerad del av vardagen, med regelbundna spännande DevDays och konstruktiva projektmöten.
George, Systemutvecklare

LiU som arbetsplats

Varför jag trivs att arbeta på LiU? Variation är svaret ifrån mig, man får prova på många olika tekniker, arbetssätt, roller i många olika projekt. Det finns hela tiden nya utmaningar att ta tag i och universitetet vill precis som den olympiska rörelsen; högre, längre och snabbare.
Peter, Systemarkitekt

Kontakt ledningsgrupp Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Applikationsenheten

Enhetschef Anki Saleteg.

Vi designar, utvecklar, förvaltar och underhåller de applikationer som universitetet använder.

Digitala resursenheten

Enhetschef Martin Eneling.

Vi skapar gemensamma lösningar för datorsalar och hanterar ljud och bild i undervisningssalar samt uthyrning av ljud- och bildteknik internt.

IT-arbetsplatsenheten

Enhetschef Andreas Lange.

Vi administrerar, inventerar och förvaltar de olika tillgängliga arbetsplatserna i Windows, Mac och Linux.

IT-infrastrukturenheten

Enhetschef David Byers.

Vi hanterar säkerhetsfrågor samt designar, utvecklar, förvaltar och underhåller vår IT-infrastruktur.

IT-serviceenheten

Enhetschef Johan Gilbertsson.

Vi tillhandahåller stöd och hjälp till verksamheten i form av kundcenter och internutbildning.

Nära IT-stödenheten

Enhetschef Andreas Göransson.

Projekt- och utvecklingsenheten

Enhetschef Anna Fredin.

Vi driver utvecklingsprojekt inom olika områden, exempelvis universitetets webbplats.

Relaterad information Visa/dölj innehåll

Mer om LiU Visa/dölj innehåll