IT-avdelningen (LIUIT)

En väl fungerande IT-miljö är en del av alla våra medarbetares och studenters vardag och det är en funktion som vår avdelning tillhandahåller, utvecklar och förvaltar. 

På IT-avdelningen arbetar vi för att leverera användarcentrerade lösningar utifrån verksamhetens behov och det är viktigt att de bygger på säkra, kostnadseffektiva och stabila tjänster samt infrastruktur. Vi arbetar med universitetet som helhet i fokus.

Vår verksamhet kännetecknas av att vi befinner oss i ett ständigt lärande för att utvecklas tillsammans med den snabbt föränderliga tekniken. Vi samarbetar både inom och utanför avdelningen för att på bästa sätt lösa våra uppgifter. Vi har som mål att arbeta med ständiga förbättringar och vara beredda att anpassa oss till förändrade förutsättningar.

IT-avdelningen består av sex enheter med olika uppdrag:

  • Applikationsenheten – designar, utvecklar, förvaltar och underhåller de applikationer som universitetet använder.
  • Digitala resursenheten – skapar gemensamma lösningar för datorsalar och hanterar ljud och bild i undervisningssalar samt uthyrning av ljud- och bildteknik internt.
  • IT-arbetsplatsenheten – administrerar, inventerar och förvaltar de olika tillgängliga arbetsplatserna i Windows, Mac och Linux.
  • IT-infrastrukturenheten – hanterar säkerhetsfrågor samt designar, utvecklar, förvaltar och underhåller vår IT-infrastruktur.
  • IT-serviceenheten – tillhandahåller stöd och hjälp till verksamheten i form av kundcenter, reception, växel och internutbildning.
  • Projekt- och utvecklingsenheten – driver utvecklingsprojekt inom olika områden, exempelvis universitetets webbplats.

Kontakt avdelningschef och ledningsgrupp

Att jobba hos oss på IT-avdelningen

Applikationsenheten

Digitala resursenheten

IT-arbetsplatsenheten

IT-infrastrukturenheten

IT-serviceenheten

Projekt- och utvecklingsenheten

LiU:s Incident Response Team, IRT

Relaterat innehåll