IT-avdelningen (LIUIT)

En väl fungerande IT-miljö är en del av alla våra medarbetares och studenters vardag och det är en funktion som vår avdelning tillhandahåller, utvecklar och förvaltar. 

På IT-avdelningen arbetar vi för att leverera användarcentrerade lösningar utifrån verksamhetens behov och det är viktigt att de bygger på säkra, kostnadseffektiva och stabila tjänster samt infrastruktur. Vi arbetar med universitetet som helhet i fokus.

Vår verksamhet kännetecknas av att vi befinner oss i ett ständigt lärande för att utvecklas tillsammans med den snabbt föränderliga tekniken. Vi samarbetar både inom och utanför avdelningen för att på bästa sätt lösa våra uppgifter. Vi har som mål att arbeta med ständiga förbättringar och vara beredda att anpassa oss till förändrade förutsättningar.

Att jobba hos oss

Mer än bara jobb

Tre personer står samlade kring ett flertal våffeljärn och tillagar våfflor. Ånga syns från våffeljärnen.
Karin Linhardt
Vårkänslor med våfflor

Våffeljärn samlas ihop från olika håll, sladdar dras över golvet och smet blandas flitigt till när IT:s kundcenter firar in våren med att bjuda avdelningen på våfflor. Självklart med sylt och grädde till.

Flera personer ses spela bandy i sporthall.
Karin Linhardt
Veckans boll 

Varje vecka är en hall på Campushallen uppbokad för en timme av fartfyllt och svettigt innebandyspel. Bokningen har varit ett stående inslag på avdelningen i minst 20 år och idag är det även några från andra avdelningar på LiU som är med och spelar.

Schackbräde står uppställt på ett kontor. En medarbetare sitter vid sin dator och arbetar med ryggen mot betraktaren.
Karin Linhardt
Alltid ett drag i gång

IT:s kundcenter hanterar många ärenden per vecka. Mellan ärendena kan man passa på att planera eller göra ett drag på schackbrädet som står bland kontorsplatserna.

Tudelad bild där den ena bilden visar personer som står vända med blickarna uppåt på en resultat-tavla. Den andra bilden visar en närbild på hand som håller i ett chokladägg med en streckkod.
Mika Perälä och Rikard Gestrin
Söt påsköverraskning

Hemliga förberedelser från chefer och medarbetare ledde till intensiv godisjakt på kontoret strax innan påsk. Ett stort antal påskägg blev utspridda och gömda, märkta med unika QR-koder. När ägg och påskharar i choklad hittades registrerades fynden och resultatet tickade på i realtid på en skärm på kontoret. Den senaste rapporten om ett upphittat (och uppenbarligen välgömt) påskägg kom strax innan jul.

Kontakt ledningsgrupp

Medarbetare

Applikationsenheten

Enhetschef Anki Saleteg.

Vi designar, utvecklar, förvaltar och underhåller de applikationer som universitetet använder.

Digitala resursenheten

Enhetschef Martin Eneling.

Vi skapar gemensamma lösningar för datorsalar och hanterar ljud och bild i undervisningssalar samt uthyrning av ljud- och bildteknik internt.

IT-arbetsplatsenheten

Enhetschef Andreas Lange.

Vi administrerar, inventerar och förvaltar de olika tillgängliga arbetsplatserna i Windows, Mac och Linux.

IT-infrastrukturenheten

Enhetschef David Byers.

Vi hanterar säkerhetsfrågor samt designar, utvecklar, förvaltar och underhåller vår IT-infrastruktur.

IT-serviceenheten

Enhetschef Johan Gilbertsson.

Vi tillhandahåller stöd och hjälp till verksamheten i form av kundcenter och internutbildning.

Nära IT-stödenheten

Enhetschef Andreas Göransson.

Vi erbjuder stöd, hjälp och råd för alla steg i en LiU-ägd enhets livscykel – från inköp till avveckling.

Projekt- och utvecklingsenheten

Enhetschef Anna Fredin.

Vi driver utvecklingsprojekt inom olika områden, exempelvis universitetets webbplats.

Relaterad information

Mer om LiU