UF kansli (UFK)

Universitetsförvaltningens kansli är en intern servicefunktion för förvaltningens medarbetare och chefer. Vi arbetar med ekonomi, fysisk miljö, HR, kommunikation, lokalfrågor och stöd till universitetsledningen.

Vårt mål är att erbjuda verksamheten ett professionellt stöd och bidra till att utveckla Linköpings universitet som en arbetsplats med engagerade ledare och medarbetare. Våra uppdrag är:

Ledning

Medarbetare

Relaterat innehåll

Information om Linköpings universitet

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Universitetsförvaltningen
UF kansli
581 83 Linköping

Besöksadress

UF kansli, D-huset, Campus Valla

Kansliets områden

Ekonomi

 • redovisning och bokslut
 • kalkyler och budgetarbete
 • ekonomiska rapporter

Fysisk miljö

 • brandombud
 • HLR-samordning
 • miljösamordnare

HR

 • arbetsrätt och anställningsvillkor
 • ledarskap, kommunikation och grupputveckling
 • rehabilitering
 • rekrytering och introduktion
 • utvecklings- och förändringsarbete

Kommunikation

 • interna kommunikationskanaler
 • kommunikationsplanering
 • stöd till chefer och medarbetare
 • utvecklings- och förändringsarbete
         

Ledningsstöd   

 • administrativt stöd till universitetsledningen
 • uppdrags- och möteshantering
 • besluts- och avtalshantering
 • Universitetsstyrelsen, Rektors möten, Disciplinnämnden

Lokaler

 • planering och disponering
 • ombyggnationer och flyttar
 • inredning och utrustning