Universitetsdirektörens särskilda beredningsgrupp (USB)

Med sin expertkompetens stödjer USB på ett aktivt sätt rektor och universitetsdirektör i att leda och styra Linköpings universitet.

Medlemmarna i gruppen ansvarar för att universitetets resurser nyttjas effektivt och med samarbete och helhetstänk i fokus. Inom sina ansvarsområden har de bland annat till uppgift att bedriva aktiv omvärldsspaning och skapa forum för dialog med medarbetare och studenter. Medlemmarna i USB företräder även Linköpings universitet i externa sammanhang och står till rektors och universitetsdirektörens förfogande för interna eller externa styrgrupper, styrelser, projekt och konferenser.

Relaterat innehåll

Medlemmar i USB