Samverkan är en framgångsfaktor och ett medel för att göra forskning och utbildning än mer konkurrenskraftig, det är en del av LiU:s själ. 

Peter Värbrand, vicerektor för samverkan Linköpings universitet

Forskning som gör nytta

Knäkontroll – skadeförebyggande träningsprogram med stort genomslag

Forskare vid Medicinska fakulteten har genomfört en undersökning med syftet att förebygga idrottsskador. Det är den hittills största vetenskapliga undersökningen i världen och visar att många allvarliga knäskador, till exempel främre korsbandsskador, kan förebyggas med ett enkelt uppvärmningsprogram. Undersökningen har genomförts i samverkan med Fotbollförbundet och försäkringsbolaget Folksam.

Mattecoach på nätet – satsning på bred front

Samlad statistik visar att kunskaperna i matematik blir allt lägre bland landets elever i grundskolan och på gymnasiet. Därför har forskare vid KTH och LiU tillsammans utvecklat ett webbverktyg som är ett komplement till skolans undervisning. I dag får runt 1 000 elever per månad hjälp att själva lösa sina mattefrågor. Det sker är kostnadsfritt, anonymt och individuellt tillsammans med coachande studenter som genom denna satsning vässar sina förmågor att bli eftertraktade lärare.

Samverkansnyheter

Samverkan vid LiU

Samverkan vid LiU

En av grundpelarna för Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Den ger vår utbildning en koppling till arbetsmarknaden, stärker relevansen i vår forskning och möjliggör ett brett nyttiggörande av kunskap till gagn för en positiv samhällsutveckling.

På den här sidan samlar vi och lyfter fram några av de sammanhang där samverkan med vår omgivning i olika former bär frukt.

Det kan handla om:

  • Pågående forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.
  • Goda exempel på hur vår forskning och utbildning bidragit till att utveckla samhället.
  • Affärsutveckling av idéer och forskningsrön från studenter och forskare vid universitetet.
  • Nätverkande och kunskapsspridning.
  • Samverkan med skolor och studentprojekt.

Icons by LiU

Icons by LiU

En kort introduktion till Icons by LiU – personer och företag med kopplingar till Linköpings universitet.

Väx med LiU

Vill ni samverka med Linköpings universitet?

Långsiktig samverkan