Samverka med forskare

Samverka med forskare

Vid Linköpings universitet finns det många möjligheter för verksamheter att ta del av forskningsbaserad kunskap. Genom samverkan kan forskningen komma till nytta i näringsliv och samhälle.

Anlita forskare och lärare vid Linköpings universitet

Nätverka med forskning, näringsliv och samhälle