Author

Jakob Lien

Jakob Lien

Jakob Lien är doktorand i litteraturvetenskap och mediehistoria, Institututionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, och redaktionsmedlem i tidskriften OEI. Redaktör för Sensorium Journal.