Author

Jenny

Jenny Jarlsdotter Wikström

Jenny Jarlsdotter Wikström er doktorand i litteraturvetenskap och genusvetenskap, Institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå Universitet, och intresserar sig för posthumanistiska perspektiv på konst och litteratur samt feministisk forskning om miljö och materia.