Author

Johan

Johan Fredrikzon

Johan Fredrikzon är doktorand i idéhistoria, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Johan arbetar med ett avhandlingsprojekt om raderingens idéhistoria där avsikten är utreda vilken roll radering, d.v.s. utplåning av information har spelat i mediehistorien utifrån några nedslag under de senaste tvåhundra åren.