Studieinformation

LiU:s studieinformationssidor är under uppbyggnad. Utbudet av program och kurser som är sökbara är begränsat.

Du kan söka efter program som ges av Tekniska fakulteten samt Medicinska fakulteten.

Du kan söka efter samtliga fristående kurser, men endast programkurser som ges av Tekniska fakulteten och Medicinska fakulteten.