The exhibition - Theory, Practice and Interpretation, 30 credits (739G38)

Utställningen - teori, praktik och gestaltning, grundkurs, 30 hp

Course description

Kursen utgår från digitalt baserad produktionsteknik och hur
sådan omsätts i linjära och icke-linjära medieformat inom
utställningsproduktion. Den tar således upp
utställningsproduktionens praktik och gestaltningsformer, dess
samhälleliga villkor och produktionsförhållanden.  Syftet är att
undersöka utställningsmediets möjligheter till verkligt
deltagande i angelägna samhällsdiskussioner och förmåga till
publik kommunikation, påverkan och opinionsbildning.

Main field of study

Culture and Media Production

Level

First cycle

Course type

Single subject course

Examiner

Konstantin Economou

Course coordinator

Konstantin Economou
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
Single subject course (Half-time, Day-time) Autumn 2019 v201934-202023 Swedish Norrköping

Main field of study

Culture and Media Production

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course twice are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. 

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Books

(2015) The International Handbooks of Museum Studies

ISBN: 1405198508,9781405198509

Broms, Helene, Göransson, Anders, (2012) Kultur i rörelse : en historia om Riksutställningar och kulturpolitiken Stockholm : Atlas, 2012

ISBN: 9789173893565

Børrud Huseby, Hege, Cederholm, Pia, (2017) Museumsutstillinger : å forstå, skape og vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger Trondheim : Museumsforlaget, 2017

ISBN: 9788283050479

Forssberg, Anna Maria, Sennefelt, Karin, (2014) Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144089805

Hyltén-Cavallius, Charlotte, Svanberg, Fredrik, (2016) Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturproducenter och samhällsbyggare Lund : Nordic Academic Press, 2016

ISBN: 9789188168443

Malm, Magdalena, Wik, Annika, (2012) Imagining the audience : viewing positions in curatorial and artistic practice Stockholm : Art and Theory Publishing, 2012

ISBN: 9789197998550

Schreibman, Susan, Siemens, Ray, Unsworth, John, (2016) A new companion to digital humanities Chichester : John Wiley & Sons, 2016

ISBN: 9781118680643,9781118680599

Additional literature

Books

Hauptman, Katherine, Odebäck Näversköld, Kerstin, (2014) Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete Lund : Nordic Academic Press, 2014

ISBN: 9789187675058

Holmberg, Ingrid Martins, (2014) Vägskälens kulturarv - kulturarv vid vägskäl : om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet Göteborg : Stockholm : Makadam, 2014

ISBN: 9789170611650

Websites

Museerna & hbtq: en analys av hur museer och andra utställare kan belysa perspektiv rörande homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer. http://www.kur.se/Documents/Hbtq/MUSEERNA%20OCH%20HBTQ.pdf
Museerna och mångfalden. En analys av hur den svenska museisektorn kan stödja och ta vara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige http://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/undersokningar_och_rapporter/Museerna_och_mangfalden.pdf
EXA1 Examination U, G, VG 7.5 credits
EXA2 Examination U, G, VG 7.5 credits
EXA3 Examination U, G, VG 7.5 credits
EXA4 Examination U, G, VG 7.5 credits

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. There are no files available for this course.

Page responsible: Info Centre, infocenter@liu.se