Introduction to jurisprudence and welfare law, 7.5 credits (745G65)

Välfärdsrätt I, 7.5 hp

Main field of study

Social Work

Level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Pia Kjellbom

Course coordinator

Pia Kjellbom

Director of studies or equivalent

Gunilla Petersson
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
F7YSC Social Work Programme 2 (Spring 2019) v201909-201913 Swedish Norrköping o

Main field of study

Social Work

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Social Work Programme

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course twice are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. 

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Inst för samhälls- och välfärdsstudier
KURSLITTERATUR – VÄLFÄRDSRÄTT I FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter: http://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter Lundberg K, m.fl. (senaste upplagan) Juridik, civilrätt, straffrätt, processrätt. Stockholm: Sanoma Utbildning AB. Olshed, M (senaste upplagan) Hyresjuridik för socionomer. Malmö: Gleerup Utbildning AB. Schiratzki, J. (senaste upplagan) Barnrättens grunder. Lund: Studentlitteratur. Socialstyrelsen (2016) Ensamkommande barn och unga. Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20400/2016-11-8.pdf Zanderin, L. & Staaf, A. (senaste upplagan) Rätt och rättssystem: en introduktion för professionsutbildningar. Malmö: Liber. Wennberg, S. (senaste upplagan) Introduktion till straffrätten. Stockholm: Wolters & Kluwer *Lagbok 2017 Publiceras ny utgåva av aktuell kurslitteratur ska den användas. Till kursmaterialet ingår även rättsfall, övningar och annat material enligt lärarens anvisningar.

No examination details is to be found.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. There are no files available for this course.