History (1-15 cr), 15 credits (91HI17)

Historia (1-15 hp), 15 hp

Main field of study

History

Level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Lasse Kvarnström

Course coordinator

Lasse Kvarnström

Director of studies or equivalent

Lasse Kvarnström
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject History, 270 hp (Subjcet: History) 2 (Spring 2018) v201804-201813 Swedish Linköping o

Main field of study

History

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Introduktion till historievetenskap 1,5 hp Ågren, H, (red), Perspektiv på historia: Introduktion till historiestudier, Lund 2015 Åsmark, Klas: Varför historia? En ämnesintroduktion för nya studenter 2011 Kompendium LiU (A-huset) Antiken och medeltiden, 9 hp Gustafsson, Harald: Nordens historia Lund 2007 Lindqvist, T, Sjöberg, M. Det svenska samhället 800-1720 Lund 2015 Lindström, D. Forntid i Sverige. En introduktion Stockholm 2004 McKay, Hill, Buckler, Ebrey, Beck: A History of World Societies, 9:e upplagan eller senare Valfri historisk atlas Seminarietexter LIU (A-huset) Litteraturlista för ämnesdidaktik, 4,5 hp Hermansson Adler, M; Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Liber, Malmö 2009 (andra upplagan) Ludvigsson David (red): Kritiska perspektiv på historiedidaktiken (2013) LPO, LPF, www.skolverket.se Nu gällande och kommande kursplaner (2011) för historia, www.skolverket.se Kompendium LiU (A-huset) Ludvigsson David; Filmtexter i kompendium VFU Ytterligare texter kommer att delas ut i anslutning till de olika kursmomenten. Alla texter från Skolverket finns gratis att ladda ned som pdf. För att läsa och skriva ut dessa filer behöver du en pdf-läsare installerad i din dator, vilket kan laddas ned på följande länk: http://get.adobe.com/se/reader/otherversions/. De flesta nyare datorer har dock redan Adobe Reader istallerat som standard.

No examination details is to be found.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. There are no files available for this course.

Page responsible: Info Centre, infocenter@liu.se