Mathematics: Teaching Practice (69-75,5), 7.5 credits (93MAV1)

Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-75,5 hp), 7.5 hp

Main field of study

Mathematics

Level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Jonas Bergman Ärlebäck

Director of studies or equivalent

Göran Forsling
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
L1GBI Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Biology 6 (Spring 2017) v201705-201710 Swedish Linköping v
L1GEN Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English 6 (Spring 2017) v201705-201710 Swedish Linköping v
L1GHI Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History 6 (Spring 2017) v201705-201710 Swedish Linköping v
L1GMA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics 6 (Spring 2017) v201705-201710 Swedish Linköping v
L1GBI Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Biology 8 (Spring 2017) v201705-201710 Swedish Linköping v
L1GEN Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English 8 (Spring 2017) v201705-201710 Swedish Linköping v
L1GHI Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History 8 (Spring 2017) v201705-201710 Swedish Linköping v
L1GIM Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Mathematics 8 (Spring 2017) v201705-201710 Swedish Linköping
L1GIS Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Social Studies 8 (Spring 2017) v201705-201710 Swedish Linköping v
L1GMA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics 8 (Spring 2017) v201705-201710 Swedish Linköping o
L1GSA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies 8 (Spring 2017) v201705-201710 Swedish Linköping

Main field of study

Mathematics

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Biology
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies

Grades

Two-grade scale, U, G

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Matematiska institutionen
Bergsten, C. m. fl (1997). Algebra för alla. Nämnaren Tema. Göteborg: NCM. - Bergsten, C. (2006). Euklides i nya kläder - om dynamiska geometriprogram. Svenska Matematikersamfundets medlemsutskick, maj. - Bergsten, C. (2008). Några aspekter av det matematiska formelspråket. I H. Lennerstad & C. Bergsten (red.), Matematiska språk. Stockholm: Santérus Förlag. - Blomhøj, M. (2000). Villkor för lärande i en datorbaserad matematikundervisning. I B. Grevholm (red.), Matematikdidaktik - ett nordiskt perspektiv (ss. 185-218). Lund. Studentlitteratur. - Likvärdig bedömning och betygsättning (s. 47-63), Skolverkets allmänna råd 2004, Skolverket. - MSU (2008). Mer än matematik- om språkliga dimensioner i matematikuppgifter. Stockholm. - Pettersson, A. (1997). Analys av elevernas arbeten med mer omfattande matematikuppgifter i år 9. Stockholm: PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm. - Dowling, P. (1996). A sociological analysis of school mathematics texts. Educational Studies in Mathematics, 31, 389-415. - Jablonka, E. (2003). Mathematical literacy. I A. Bishop et al (red.), Second international handbook of mathematics education, Part one (ss. 75-102). Dordrecht: Kluwer. - Wyndhamn, J., Riesbeck, E. & Schoultz, J. (2000). Problemlösning som metafor och praktik. Institutionen för tillämpad lärarkunskap, Linköpings universitet. (valda kapitel)

No examination details is to be found.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. There are no files available for this course.

Page responsible: Info Centre, infocenter@liu.se