Pedagogy for Vocational Education and Training (VET) and Learning in Vocational Subjects, part I, 15 credits (976G03)

Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I, 15 hp

Main field of study

Didactics

Level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Åsa Mårtensson

Course coordinator

Åsa Mårtensson

Director of studies or equivalent

Sofia Nyström
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L1YRK Programme for Vocational Teacher Education 2 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping o
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Spring 2020) v202004-202023 Swedish Linköping v

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Programme for Vocational Teacher Education

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

The following applies to courses that include a compulsory component:

  • If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it. If the coordinator has instead recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Books

Abrandt Dahlgren, M., & Carlsson, I., (2009) Lärande på vuxnas vis – vetenskap och beprövad erfarenhet Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9789144042763

Dimenäs, J., (2007) Lära till lärare. Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik Stockholm: Liber

ISBN: 9789147084210

Englund, B., (2006) Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning
Hansson, T., (2009) Didaktik för yrkeslärare Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9789144057712

Johansson, T., Lindgren, S. & Hellman, A., (2013) Nya uppväxtvillkor: samhälle och individ i förändring Stockholm: Liber.

ISBN: 9789147096879

Köpsén, S. (Red.), (2014) Lära till yrkeslärare

ISBN: 9789144132259

Lindström, G. & Pennlert, L-Å, (2016) Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik 6:e reviderade upplagan Umeå: Fundo
Lundgren, U. P., Säljö, R. & Liberg, C. (red), (2014) Lärande skola bildning, Grundbok för lärare Stockholm: Natur & Kultur

ISBN: 9789127818408

Långström, S. & Viklund, U., (2010) Metoder – undervisning och framträdande Lund: Studentlitteratur (valda delar)

ISBN: 9789144055954

Skaalvik, Einar M. & Skaalvik Sidsel, (2016) Motivation och lärande Stockholm: Natur och kultur

ISBN: 9789127817579

Woolfolk, A. & Karlberg, M., (2014) Pedagogisk psykologi. Harow: Pearson

Articles

Gustavsson, S., Blivande yrkeslärares beskrivningar av yrkesämnets didaktik Utbildning och lärande Volym 7/2013/nr 1
Lindqvist, P., Ödmjuk orubblighet. En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande Nordisk tidskrift för allmän didaktik 1

http://noad.ub.gu.se/index.php/noad/article/viewFile/16/8

Linnéuniversitetet, Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro

https://lnu.se/contentassets/39b4d828ebd14d4db6be77e3a0dfa016/lnu_rapport_yolotilloro.pdf

Websites

Jungert, T., Inre motivation positivt för elevers utveckling och lärande. Venue https://old.liu.se/uv/lararrummet/venue/inre-motivation-positiv-for-elevers-utveckling-och-larande?l=sv

Other

MTN2 Oral exam U, G 0.5 credits
STN4 Written exam U, G, VG 9 credits
STN3 Written exam U, G, VG 5.5 credits

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. There are no files available for this course.

Page responsible: Info Centre, infocenter@liu.se