Social science (91-105 Credits), 15 credits (9ASH73)

Samhällskunskap (91-105 hp), 15 hp

Main field of study

No main field of study

Level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Per-Olof Hansson

Course coordinator

Per-Olof Hansson

Director of studies or equivalent

Mariana S Gustafsson
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Social Studies, 330 Credits (Subjcet: Social Studies) 9 (Autumn 2020) v202034-202043 Swedish Linköping v

Main field of study

No main field of study

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

The following applies to courses that include a compulsory component:

  • If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it. If the coordinator has instead recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Books

Carlsson, U, (2018) Medie- och informationskunnighet i den digitala tidsåldern: En demokratifråga. Göteborg: Nordicom.
Carlsson, Ulla, Weibull, Lennart, (2018) Yttrandefriheten i dagens mediekultur : En studie av medborgarnas uppfattning om yttrandefrihetens gränser. Göteborg: Nordicom, Göteborgs universitet

ISBN: 9789187957819

Johansson, B., Kumlin, S., Naurin, E. & Wängnerud, L, (2014) Det politiska spelet: Medborgare, medier och politiker i den representativa demokratin. Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9144080735,9789144080734

Jönsson, Anders, (2013) Lärande bedömning 3., [utök.] uppl. Malmö : Gleerups utbildning, 2013

ISBN: 9789140684462

Lundahl C, (2014) Bedömning för lärande. Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9789144101491

Rothstein, Bo, (2010) Vad bör staten göra? : om välfärdsstatens moraliska och politiska logik 3. uppl. Stockholm : SNS förlag, 2010

ISBN: 9789186203658

Skolverket, (2012) Betygsskalan och betyg B och D - en handledning Stockholm: Skolverket
Skolverket, (2017) Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå : ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning Stockholm Skolverket Wolters Kluwer, 2017

ISBN: 9789138327135

Skolverket, (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i Samhällskunskap. Stockholm: Skolverket
Skolverket, (2011) Kunskapsbedömning i skolan : praxis, begrepp, problem och möjligheter Stockholm : Fritzes

ISBN: 9789186529543

Slemmen Wille, Trude, Önnerfält, Birgitta, (2013) Bedömning för lärande i klassrummet. Malmö : Gleerups, 2013

ISBN: 9789140681850

Weibull, Lennart, Wadbring, Ingela, Ohlsson, Jonas, (2018) Det svenska medielandskapet : traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens Första upplagan Stockholm : Liber, [2018]

ISBN: 9789147113354

Other

PRO1 Project Work U, G, VG 5 credits
STN1 Written exam U, G, VG 4 credits
MRE1 Oral presentation with a written assignment U, G 3 credits
MRE2 Oral presentation with a written assignment U, G 3 credits

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. There are no files available for this course.

Page responsible: Info Centre, infocenter@liu.se