Social Processes of Teaching, 7.5 credits (9KPA05)

Undervisningens sociala processer, 7.5 hp

Main field of study

Didactics

Level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Susanne Severinsson

Course coordinator

Susanne Severinsson, Layal Wiltgren

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Spring 2020) v202004-202013 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2020) v202004-202013 Swedish Linköping v
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Spring 2020) v202004-202013 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2020) v202004-202013 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2020) v202004-202013 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2020) v202004-202013 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2020) v202004-202013 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2020) v202004-202013 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2020) v202004-202013 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Spring 2020) v202004-202013 Swedish Linköping v
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Spring 2020) v202004-202013 Swedish Linköping v
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Spring 2020) v202004-202013 Swedish Linköping v

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • Foreign teacher training, ULV
  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

The following applies to courses that include a compulsory component:

  • If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it. If the coordinator has instead recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Books

Aspelin, Jonas, Persson, Sven, (2011) Om relationell pedagogik 1. uppl. Malmö : Gleerup, 2011

ISBN: 9789140666796

Granström, Kjell, Author, Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap, Originator, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS, Originator, (2007) Ledarskap i klassrummet

ISBN: 9185589268,9789185589265

Hakvoort, Ilse, Friberg, Birgitta, (2015) Konflikthantering i professionellt lärarskap 3., [uppdaterade och utökade] uppl. Malmö : Gleerups, 2015

ISBN: 9789140691675

Hammar Chiriac, Eva, Hempel, Anders, Forslund Frykedal, Karin, (2013) Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning 3., [vidareutvecklade och aktualiserade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144082127

Hedlin, Maria, (2010) Lilla genushäftet 2.0

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:430176/FULLTEXT01.pdf

Hugo, Martin, (2011) Från motstånd till framgång : att motivera när ingen motivation finns 1. uppl. Stockholm : Liber, 2011

ISBN: 9789147094059

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning Fjärde utgåvan, reviderad [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127818408

Szklarski, Andrzej, Author, Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap, Originator, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Originator, (2007) Om konflikter och konstruktiv konflikthantering

ISBN: 9185589268,9789185589265

Thornberg, Robert, (2013) Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare 2. uppl. Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147105434

Articles

Additional literature

Books

Ambjörnsson, Fanny, Verfasser, (2004) I en klass för sig. : Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer

ISBN: 9170370273,9789170370274

Bromseth, Janne, Darj, Frida, (2010) Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring Uppsala : Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, 2010

ISBN: 9789197818650

Lenz Taguchi, Hillevi, Bodén, Linnea, Ohrlander, Kajsa, (2011) En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar 1. uppl. Stockholm : Liber, 2011

ISBN: 9789147099511

Nyström, Anne-Sofie, (2012) Att synas och lära utan att synas lära : en studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : Uppsala University Library [distributör], 2012

ISBN: 9789155482459

STN1 Written exam U, G, VG 7.5 credits

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.

Page responsible: Info Centre, infocenter@liu.se