General Studies, Interdisciplinary Subjects, Subject Didactics and Teaching Practice, 15 credits (9TV391)

AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Main field of study

No main field of study

Level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Ingrid Olsson

Course coordinator

Ingrid Olsson, Ragnar Kallerdahl

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Autumn 2019) v201934-202003 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2019) v201934-202003 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2019) v201934-202003 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2019) v201934-202003 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2019) v201934-202003 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2019) v201934-202003 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2019) v201934-202003 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2019) v201934-202003 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2019) v201934-202003 Swedish Linköping v
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Autumn 2019) v201934-202003 Swedish Linköping v
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Autumn 2019) v201934-202003 Swedish Linköping v
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Autumn 2019) v201934-202003 Swedish Linköping v

Main field of study

No main field of study

Course level

Second cycle

Course offered for

  • Foreign teacher training, ULV
  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Books

Arfwedson, Gerd & Arfwedson, Gerhard, (2002) Didaktik för lärare. En bok om lärares yrke i teori och praktik Didactica
Bryman, Alan,, (2018) Samhällsvetenskapliga metoder Liber Ekonomi

ISBN: 9789147090686

Dahlgren, Lars Owe, (1990) Undervisningen och det meningsfulla lärandet Linköping : Lärarutbildningen, Univ., 1990 ;

ISBN: 9178706602

Englund, Tomas, (2002) Deliberativa samtal som värdegrund - historiska perspektiv och aktuella förutsättningar Skolverket
Hammar Chiriac, Eva, Hempel, Anders, Forslund Frykedal, Karin, (2013) Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning 3., [vidareutvecklade och aktualiserade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144082127

Johnsson Harrie, Anna, (2009) Staten och läromedlen : en studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991 Linköping : Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet 2009

ISBN: 9789173936163

http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:DiVA.org:liu-18312

Korp, Helena, (2003) Kunskapsbedömning : hur, vad och varför Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, 2003

ISBN: 9185128058

Pihlgren, Ann S., (2013) Det tänkande klassrummet 1. uppl. Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147105441

Staffan Larsson, (2006) Didaktik för vuxna - tankelinjer i internationell litteratur Vetenskapsrådets rapportserie 12:2006

ISBN: 91-7307-094-7

https://publikationer.vr.se/produkt/didaktik-for-vuxna-tankelinjer-i-internationell-litteratur/

Svedner, Per Olov, Säfström, Carl-Anders, (2000) Didaktik : perspektiv och problem Lund : Studentlitteratur, 2000 ;

ISBN: 914401032X,9789144010328

Uljens, Michael, (1997) Didaktik : teori, reflektion och praktik Lund : Studentlitteratur, 1997 ;

ISBN: 9144479417,9789144479415

Websites

Skolverket, Ämnesplaner för aktuella ämnen www.skolverket.se
Utbildningsdepartementet, Läroplan Gr11 www.skolverket.se
Utbildningsdepartementet, Läroplan Gy11 www.skolverket.se
TSL2 Applied social teaching skills U, G 5 credits
TDL2 Applied didactical teaching skills U, G 5 credits
STN3 Written exam U, G, VG 5 credits

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.

Page responsible: Info Centre, infocenter@liu.se